Aktien

Om Midsummer AB (MIDS)

Midsummer AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Handel på Nasdaq First North Premier Growth Market

Midsummers aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn MIDS och ISIN-koden SE0011281757.

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market var 26 maj, 2020.

Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var 21 juni, 2018.

Aktuell aktiekurs

Nasdaq First North Premier Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq.

Premier-segmentet av First North Growth Market där Midsummer är noterat ställer högre krav på bland annat informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på Premier överensstämmer i stort med de regelverk som gäller på Nasdaqs huvudlista, som är en reglerad marknadsplats.

Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Analys av Aktiespararna

Analys av Carlsquare

Aktieägare

(per den 30 september 2021)

Aktieägare  

Liang Gao 6 305 450 (10,66%)

Philip Gao 6 305 400 (10,66%)

Cidro Förvaltning AB 4 363 259 (7,37%)

Nordea Nordic Small Cap 3 119 963 (5,27%)

Infologix (BVI) Ltd. 3 037 293 (5,13%)

Jan Lombach privat och via bolag 3 023 980 (5,11%)

Skandia fonder 2 723 639 (4,60%)

H. Waldéus AB 1 996 188 (3,37 %)

Länsförsäkringar fonder 1 855 801 (3,14%)

Avanza Pension 1 316 941 (2,23%)

Övriga aktieägare (8 375 st) 25 123 478 (42,46%)

Totalt antal aktier 59 171 392 (100,00%)

Källa: Euroclear samt för Bolaget kända förhållande

Optioner

Utestående teckningsoptioner:

(TO1): 28 269 192

Två optioner ger rätt att teckna en aktie för 15,20 i november 2021

Certified Adviser

G&W FONDKOMMISSION

Kungsgatan 3

111 43 Stockholm

Tel: +46 8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

Webb: http://www.gwkapital.se

Kontakt Investor Relations

Peter Karaszi

peter.karaszi@midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
info@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!