Om oss

Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som installerar diskreta solcellstak som vi tillverkar i Järfälla med 90 % lägre koldioxidavtryck än traditionella solpaneler. Vi har en högteknologisk, svensk produkt och äger hela värdekedjan från utveckling och produktion till installation. Under varumärket Midsummer Machinery levererar vi produktionssystem för flexibla tunnfilmssolceller. 

Från maskiner till solcellstak

Midsummer grundades år 2004 med önskan av att omvandla världens mest klimatvänliga energikälla till brukbar energi för alla.

Våra grundare har en bakgrund inom tillverkning av maskinutrustning för CD-läsare och plattskärmsdisplayer – en teknologi och produktionsmetod som i hög grad liknar den teknologi som används i vår solcellstillverkning.

Genom ett ständigt fokus på vidareutveckling och vår vision om att accelerera omställningen till förnyelsebar energi har Midsummer tagit fram de mest hållbara solcellstaken. Våra produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD är idag Midsummers främsta fokus och försäljningsområde, samtidigt som vi fortsätter leverera avancerade produktionssystem.

Vår vision

Med den mest hållbara solpanelen förändrar vi synen på det konventionella taket och accelererar övergången till förnybar energi
VD-kommentarer av Sven Lindström

Trender inom solenergi och förnybar energi 2022

När vi nu går in i ett nytt år ger oss Sven Lindström, VD för det svenska solenergibolaget Midsummer, sina insikter om vilka globala trender vi kan förvänta oss inom solenergi och förnybar energi under 2022:

Instabila energipriser
Turbulensen på världens elmarknader kommer att fortsätta långt in på det nya året. Det har vissa geopolitiska skäl, men sanningen är att det också är ett tecken på en föränderlig energimiljö. Och det är en bra förändring!

Vi har drivit de senaste århundradenas ekonomiska utveckling till stor del med fossila bränslen. Att bygga om denna infrastruktur till förnybar energi; kommer att behöva kosta. Kostnadsökningen signalerar att energi och framför allt elektrisk energi är en knapp resurs, och att den borde ha ett högt pris. Detta kommer att driva utvecklingen än snabbare, vilket är nödvändigt och vi bör känna att det brådskar. Istället för att ta hälften av kostnaden för konsumenternas stigande elräkningar (som den norska regeringen meddelat att den ämnar göra), vore det bättre att betala hälften av medborgarnas investeringar i förnybar energi, åtgärder för att spara energi etc.

Sedelpressarna går varma
Äntligen är inflationen tillbaka! Men den blir förmodligen kortlivad. Centralbanker har tryckt pengar som aldrig förr. De har lyckats motverka lågkonjunkturer, men inte varit lika framgångsrika i fördelningen av pengarna. Inkomstklyftorna har ökat och människor med tillgångar som fastigheter och aktier har blivit rikare. Inte särskilt mycket har sipprat ner till de breda massorna och till investeringar i förnybar energi.

Men även de rikaste kan få nog. De inser nu att för att kunna njuta av en beboelig planet så måste vi investera mer i förnybar energi. Signaler från EU och USA säger mig att 2022 är året då allt mer av de nytryckta pengarna kommer att gå till förnybar energi – vilket skapar bra inflation!

Året då vindkraft offshore blir Mega
Siemens-Gamesa började nyligen leverera energi från sin enorma 222-meters rotor utanför Danmark. Både General Electric, Vestas och kinesiska MingYang Smart Energy har liknande modeller med mer än 100 meter långa rotorblad, som sveper över 40 000 kvm (4 hektar!) och genererar 15 MW.

Eftersom vindkraft i allmänhet kämpar med motståndet “inte på min bakgård”, flyttar dessa giganter längre ut från land. Ju större desto bättre verkar det, eftersom vridmomentet från långa rotorblad driver utvecklingen av dessa jättar. Tja, ju större desto långsammare roterar de och det uppskattar jag!

Solcellstak
Helt i motsats till vindkraft som rör sig offshore och bort från människor, rör sig solceller närmare hemmen. Istället för storskaliga solparker på avlägsna platser har man förstått att det bästa utnyttjandet av denna energi är att producera el där den förbrukas, på hustak. Att byta ut ett gammalt tak mot ett nytt solcellstak är idag en så enkel och självklar åtgärd att det borde vara närmast olagligt att göra annat. Regeringar älskar att skapa reglera i stort sett allt annat, så varför inte nya lagar om installation av solcellstak (stora subventioner är också okej)?

Den nyvalda tyska regeringen har meddelat att man vill nå 200 GW installerad kapacitet i Tyskland till 2030 – mestadels på hustak! Installationer från nuvarande nivåer behöver tredubblas för att uppnå det. Och det kommer att hända! Genom att producera elen där den förbrukas befrias nätet från trängsel och begränsad överföringskapacitet. För nätoperatören kommer det bara att verka som att elförbrukningen minskar! Det är också värt mycket mer för den boende då elavgifter och skatter motverkas av elproduktion som förbrukas innan den passerar mätaren. En färsk studie från det lilla landet Belgien visar att det har 100 GW takpotential. Vilken potential finns i Spanien och Italien?

Vissa saker förändras inte
En av konstanterna inom fysiken är antalet år tills fusionsenergi blir kommersiellt tillgänglig. Det är 50 år nu och så har det varit tidigare. Det kommer inte att förändras! Jag tror snarare på småskaliga reaktorer och förhoppningsvis ny teknik som gör det möjligt för oss att använda kärnavfall som energikälla (dagens reaktorer har ett förvånansvärt lågt utbyte, vilket orsakar enorma mängder långlivat kärnavfall).

Dessa tekniker finns dock inte idag. Det finns goda anledningar att forska i dessa teknologier, vi ska aldrig vara rädda för ny kunskap, men det kommer inte att tillföra någon nämnvärd kapacitet inom en snar framtid. För att snabbt bygga ny elkapacitet måste vi välja antingen förnybara källor som solceller och vindkraft eller kolbaserade fossila bränslen. Vad föredrar du?

Energibehovet kommer att ÖKA
Världens energibehov ökar konstant. Det kommer att öka ännu mer, icke-linjärt! För att kunna göra alla de investeringar som behövs för att minska koldioxidutsläppen i vårt samhälle och vår elproduktion kommer vi att behöva förbruka ännu mer energi. Det tillsammans med de växande ekonomierna kommer att kräva ännu mer energi. Det låter som en dålig spiral, men om vi använder de mest energieffektiva metoderna för att bygga och producera den kan och kommer vi att klara det. Detsamma gäller el. Med elektrifieringen av transportsektorn, nya industriella investeringar och icke kolbaserad husuppvärmning kommer efterfrågan på el att öka icke-linjärt.

Omicron
Slutligen kan jag inte förutsäga 2022 utan att nämna omicronviruset. Jag ser omicron som ljuset i slutet av tunneln och vägen ut ur pandemin. De flesta ser omicron som ett annalkande tåg i tunneln. Viruset muterade till något som går igenom tre doser vaccin som en varm kniv genom smör. Skrämmande på många sätt, men förhoppningsvis är detta virus mindre dödligt än delta.

En ny version av corona som är mycket smittsam och mindre dödlig, ungefär som vinterinfluensan, skulle kunna vara vägen ut ur alla restriktioner. Låt oss hoppas på det bästa! Kanske ger det till och med forskare nya idéer? Är det fördelaktigt att mutera mindre allvarliga virusversioner som sprider sig för att skapa flockimmunitet? Skulle detta vara mer effektivt än att utveckla och distribuera vacciner? Tiden får avgöra. Tills dess: må gott och ha ett framgångsrikt 2022!

Sven Lindström, VD, Midsummer

Med hållbarhet i självklar fokus

Hållbarhet är kärnan i Midsummer och något som genomsyrar alla led i organisationen. Midsummers hållbarhetsarbete baseras på vår strävan att minska miljöpåverkan på producerade solcellstak. En tredjepartsgranskad livscykelanalys visar att Midsummers solcellstak genererar 90 % lägre koldioxidavtryck än traditionella solpaneler tack vare våra effektiva produktionssystem. Vi är mycket stolta över att vara en del av den globala omställningen till förnybar energi.

Hur uppnår vi detta? Våra CIGS-solceller och solpaneler tillverkas i egen produktionsanläggning i Järfälla, som drivs av 100 % förnybar energi. Solpanelerna består inte av några tunga glas- eller aluminiummaterial, vilket minskar materialkonsumtionen avsevärt. Dessutom är det ljusabsorberande CIGS-skiktet extremt tunt, vilket bidrar till en snabb produktionsprocess. Men vi är inte nöjda där, utan arbetar dagligen för att förbättra både våra produkter, processer och CO2-utsläpp.

Vill du vara med på en resa där inga idéer är för stora?

I så fall har du hittat rätt! Vi är ständigt på jakt efter drivna människor med ett intresse för innovativ teknik, solenergi och stilren design.

Midsummers solcellstak

Vi installerar diskreta solcellstak som vi tillverkar i Järfälla med 90 % lägre koldioxidavtryck än traditionella solpaneler. Med våra produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett diskret solcellstak. 

För takpannor

Midsummer WAVE

En vågformad solpanel som följer formen av takpannor. Produkten säljs som eftermontage på dina befintliga takpannor eller som ett komplett takbyte.

För plåttak

Midsummer SLIM

En kombination av tunna solpaneler och ett falsat plåttak. Produkten säljs som ett komplett takbyte och skräddarsys efter längden på ditt tak.

För bitumen- och plastmembranTAK

Midsummer BOLD
En flexibel solpanel med rekordlåg vikt anpassad för stora takytor. Produkten säljs som eftermontage på ditt befintliga tak eller som ett komplett takbyte.

Midsummer Machinery

Midsummer kontrollerar hela värdekedjan från tillverkningsutrustning till färdigt solcellstak. Detta har uppnåtts genom utveckling av avancerade lösningar för massproduktion av flexibla tunnfilmssolceller.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!