Aktien

Om Midsummer AB (MIDS)

Midsummer AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Aktuell aktiekurs

Nasdaq First North Premier Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq.

Premier-segmentet av First North Growth Market där Midsummer är noterat ställer högre krav på bland annat informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på Premier överensstämmer i stort med de regelverk som gäller på Nasdaqs huvudlista, som är en reglerad marknadsplats.

Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Analys av Aktiespararna

Analys av Carlsquare

Aktieägare

Styrelse och lednings innehav

Teckningsoptioner

Ledningsgrupp
Sven Lindström 23 334
Peter Karaszi 0
Maria Huttunen 3 000
Åsa Jynnesjö 4 166
Axel Witt 38 300
Johan Oliv 19 651
Erik Olsson 7 569
Anders Thun 3 333
Klara Takei          7 910
Eric Jaremalm 23 334
Alexander Sjöberg 10 358
Torbjörn Andersson 7 392
Styrelse
Lars-Ola Lundkvist 2 200
Christel Prinsén 0
Mikael Nicander 0
Jan Lombach: direkt och via bolag  1217991
Robert Sjöström 0
Philip Gao 0

Personaloptioner

Ledningsgrupp
Sven Lindström 180 294
Peter Karaszi 0
Maria Huttunen 125 294
Åsa Jynnesjö 125 294
Axel Witt 125 294
Johan Oliv 125 294
Erik Olsson 125 294
Anders Thun 125 294
Klara Takei          125 294
Eric Jaremalm 180 294
Alexander Sjöberg 125 294
Torbjörn Andersson 125 294
Styrelse
Lars-Ola Lundkvist 0
Christel Prinsén 0
Mikael Nicander 0
Jan Lombach: direkt och via bolag 0
Robert Sjöström 0
Philip Gao 0

Köp- och säljtransaktioner

Övriga transaktioner

Certified Adviser

G&W FONDKOMMISSION

Kungsgatan 3

111 43 Stockholm

Tel: +46 8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

Webb: http://www.gwkapital.se

Kontakt Investor Relations

Peter Karaszi

peter.karaszi@midsummer.se

Sven Lindström 180 294
Peter Karaszi 0
Maria Huttunen 125 294
Åsa Jynnesjö 125 294
Axel Witt 125 294
Johan Oliv 125 294
Erik Olsson 125 294
Anders Thun 125 294
Klara Takei          125 294
Eric Jaremalm 180 294
Alexander Sjöberg 125 294
Torbjörn Andersson 125 294

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!