Företrädesemission höst 2023

file
Med Företrädesrätt
file
Utan Företrädesrätt
file
Emissionsfolder
file
Sekundäremissionsprospekt
file
Protokoll extra bolagsstämma
file
Kommuniké från extra bolagsstämma
file
Styrelsens yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
file
Revisorsyttrande styrelsens redogörelse ABL 14_8
file
Villkor för teckningsoptioner
file
Warrant program
file
Kallelse EGM
file
Fullmaktsformulär EGM
file
Issue authorization
file
Revisorsyttrande styrelsens redogörelse
file
Styrelsens redogörelse
file
Rights issue of shares
file
Beslut om fullt garanterad företrädesemission
file
Pressmeddelande (kallelse EGM)

Företrädesemission vår 2023

file
Villkor för teckningsoptioner TO2
file
Tilläggsprospekt
file
Prospekt
file
Emissionsfolder
file
Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter
file
Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter
file
Midsummer erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar

Pressmeddelande

file
Styrelsen i Midsummer beslutar om en företrädesemission

Pressmeddelande

file
Notice of Written Procedure

Midsummer AB (publ)

Emission 2020

file
Emissionsprospekt

IPO-emission 2018

file
Emissionsprospekt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!