Hållbarhet

Med det mest hållbara solcellstaket förändrar vi synen på det konventionella taket och accelererar övergången till förnybar energi.

Midsummers hållbarhetsarbete

Hållbarhet är kärnan i Midsummers verksamhet och något som genomsyrar alla led i organisationen. Midsummers hållbarhetsarbete baseras på vår strävan att minska miljöpåverkan från våra egenproducerade solcellstak. För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete se: Impact Report – Sustainability at Midsummer.

Visionen för Midsummer är att, både lokalt och globalt, vara med och driva på en energiomställning baserat på solenergi. Det är en fantastisk naturtillgång och en viktig del för att vi ska nå satta klimatmål.

Vi äger hela värdekedjan från utveckling av produkter till installation hos kund och arbetar med ständig förbättring för att bli mer effektiva och hållbara. Midsummers egna maskiner Midsummer UNO och Midsummer DUO är världsledande på marknaden för produktion av tunnfilmssolceller och används som forskningsunderlag för vidare effektivisering av tekniken bakom solenergi.

Säker och utvecklande arbetsmiljö

Vi är mycket stolta över att vara en svensk tillverkare av solcellstak och produktionsutrustning för solceller. Vi säkerställer en trygg och effektiv tillverkning med en säker och utvecklande arbetsmiljö.

Rekordlågt klimatavtryck

En tredjepartsgranskad livscykelanalys visar att Midsummers solpaneler genererar 90 % lägre koldioxidavtryck än traditionella solpaneler. Så uppnår vi det rekordlåga klimatavtrycket: 

01

Egen produktion
Våra CIGS-solceller (koppar, indium, gallium och selen) och solpaneler tillverkas i egen produktionsanläggning i Järfälla.

02

Förnybar energi

Vår produktion drivs av 100% certifierad förnybar energi.

03

Minskad material- och energikonsumtion

Vi använder inte glas- eller aluminiummaterial i våra solpaneler, något som minskar material- och energikonsumtionen avsevärt.

04

Snabb produktionsprocess

Våra solcellers ljusabsorberande CIGS-skikt är extremt tunt, vilket bidrar till en snabb produktionsprocess.

Tillsammans mot en fossilfri vardag

Vår FoU-avdelning arbetar dagligen med att förbättra och effektivisera både våra produkter, processer och minska våra CO2-utsläpp ytterligare.

Elkonsumtionen i samhället ökar för varje år som går, till följd av att många industrier och sektorer ställer om till eldrift istället för fossildrift. Solen är vår största energikälla och genom att satsa på solenergi bidrar du till en hållbar och framtidssäkrad fossilfri vardag.

Redan idag berör Midsummers verksamhet 9 av 17 globala mål uppsatta av Förenta Nationerna. Vi arbetar dagligen för att vår verksamhet ska vara en del av arbetet för en rättvis och hållbar utveckling för alla. Varje insats gör skillnad och vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i dessa globala mål och visar att vi även på lokal nivå kan göra en stor skillnad.

Värdekedja
och miljöpåverkan

Vi på Midsummer är måna om att minimera vår negativa påverkan på miljö och klimat. Värdekedjan för våra produkter är utarbetad för att vara både resursbesparande och i största mån drivas på förnybar energi. Nedan presenteras hela värdekedjan och dess miljöpåverkan.

 • Utvinning och inköp av råvaror sker från våra speciellt utvalda leverantörer som är baserade i olika länder samt lokalt i Sverige. Samtliga av dessa företag har vi ett nära samarbete med.
 • De råvaror som är främst relevanta i produktionsprocessen för solcellerna är silver, rostfritt stål, molybden, koppar, indium, gallium och selen. De råvaror som är främst relevanta i produktionsprocessen för solpanelerna är olika typer av polymerer och dioder.
 • Dessa material används sedan i Midsummers produktionsanläggning för att skapa våra produkter, tillsammans med plåttak och takpannor tillverkade i Sverige.
 • År 2020 implementerades en ny Power Mesh Technology vilket möjliggjorde en 75 % reducering av silveranvändningen i produktionen av våra solceller.
 • Efter bearbetning från leverantörerna transporteras materialet till Midsummers produktionsanläggning för att starta igång tillverkningen av solcellerna, solpanelerna och slutligen kompletta solcellstak.
 • Transporter av solcellstaken till kund sker med hjälp av externa transport- och logistikföretag. 
 • Råvarumaterialen används i Midsummers tillverkningsprocess för att skapa tunna solceller.
 • Tillverkningen sker i Midsummers egna DUO-maskiner som är världsledande inom tillverkning av CIGS-solceller.
 • Under tillverkningsprocessen används minimalt med vatten och kemikalier.
 • Elförbrukningen för att driva tillverkningen sker genom certifierad grön el som är 100 % förnybar energi.

Transporter av solcellstaken till kund sker med hjälp av externa transport- och logistikföretag.

 • Under installationsprocessen monteras solpanelerna ovanpå takets tätskikt och ansluts sedan till elnätet.
 • Installation av solcellstaken genomförs med minimal materialanvändning och resursförbrukning.
 • Vi använder svensk plåt från SSAB och takpannor från Benders och Monier.
 • Efter slutförd installation har huset fått ett svensktillverkat solcellstak som är estetiskt tilltalande och integrerat med takets design, samtidigt som de producerar solel.
 • Solcellstaken genererar noll utsläpp av koldioxid under drift.
 • Via lokal produktion drivs nu fastigheten av grön elektricitet där kunden får ett reducerat koldioxidavtryck och en ingång till en framtida fossilfri vardag.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!