Hållbarhet

Vår vision är att förnybar energi ska produceras där den förbrukas och att energikällan ska produceras nära där den ska användas. Redan idag bidrar Midsummers verksamhet till 13 av 17 globala mål uppsatta av Förenta Nationerna. Vi arbetar dagligen för att vår verksamhet ska vara en del av arbetet för en rättvis och hållbar utveckling för alla.

Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och är integrerad i alla delar av organisationen. Vår vision är att förnybar energi ska produceras där den förbrukas och att energikällan ska produceras nära där den ska användas. Vi tror att denna vision kan uppnås om solcellslösningar utformas på ett enkelt och hållbart sätt med funktion och design i åtanke.

För oss innebär hållbarhet att ta hänsyn till både miljömässiga och socioekonomiska effekter som våra handlingar ger. Vi strävar efter att nå en framtid där vår verksamhet ligger inom planetens gränser.

Vi vill leda energiomställningen till förnybara energikällor genom innovation och skapa förändring, samtidigt som vi gör minsta möjliga påverkan på klimat och biologisk mångfald. På denna resa är vårt mål att vara en förebild när det gäller att tillhandahålla rättvisa jobb för alla och bidra till den sociala gemenskapen genom inkluderande arbetsplatser där mångfald är centralt.

IMG_6780

Så styr vi mot målen

Hållbarhet är integrerat i alla delar av vår organisation. Vår uppförandekod och andra policyer beskriver hur Midsummers verksamhet bedrivs och hur vårt hållbarhetsarbete styrs. De funktionsspecifika policyerna följs upp av varje enhet, tillgängliga på intranätet för alla anställda och på vår hemsida. Vår uppförandekod för anställda och uppförandekod för leverantörer behandlar områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, i linje med de tio principerna i FN:s Global Compact. Vår miljöpolicy syftar till att ge direktiv till hur företaget ska hantera sin verksamhet ur ett klimat och miljöperspektiv. 

Så arbetar vi

2022 tillsatte vi vår nya hållbarhetskommitté, vars huvuduppgift är att säkerställa efterlevnad av hållbarhetsmål i hela organisationen. Kommittén består av representanter från olika grupper och funktioner med syfte att öka engagemanget och kunskapen om hållbarhet i hela organisationen. Utskottet sammanträder en gång i månaden och presenterar en rapport om hållbarhetsmålen för styrelseutskottet två gånger om året. 

Genom att kontinuerligt arbeta med att utveckla vår hållbarhetsstrategi och relevanta policyer, utvecklas strategier för hållbarhetsarbete och relevant data samlas in för att användas för rapportering av avsikter. Vi rapporterar om vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI) internationella standarder. Inspiration har också hittats i Natural Step-ramverket, ett internationellt hållbarhetssamarbete som arbetar för att påskynda omställningen till ett hållbart globalt samhälle. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!