Hållbarhet

Vår vision är att förnybar energi ska produceras där den förbrukas och att energikällan ska produceras nära där den ska användas. Redan idag bidrar Midsummers verksamhet till 13 av 17 globala mål uppsatta av Förenta Nationerna. Vi arbetar dagligen för att vår verksamhet ska vara en del av arbetet för en rättvis och hållbar utveckling för alla.

Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och är integrerad i alla delar av organisationen. Vår vision är att förnybar energi ska produceras där den förbrukas och att energikällan ska produceras nära där den ska användas. Vi tror att denna vision kan uppnås om solcellslösningar utformas på ett enkelt och hållbart sätt med funktion och design i åtanke.

För oss innebär hållbarhet att ta hänsyn till både miljömässiga och socioekonomiska effekter som våra handlingar ger. Vi strävar efter att nå en framtid där vår verksamhet ligger inom planetens gränser.

Vi vill leda energiomställningen till förnybara energikällor genom innovation och skapa förändring, samtidigt som vi gör minsta möjliga påverkan på klimat och biologisk mångfald. På denna resa är vårt mål att vara en förebild när det gäller att tillhandahålla rättvisa jobb för alla och bidra till den sociala gemenskapen genom inkluderande arbetsplatser där mångfald är centralt.

Vår omvärld

Den globala marknaden för solenergi har vuxit enormt, där 70 % av installationerna har skett sedan år 2017. Solenergi bidrar i allt högre grad till länders energimix och spelar en nyckelroll i energiomställningen. Solenergi bidrar inte bara till att skapa arbetstillfällen och till den globala ekonomin, utan det är också en väg framåt för att minska koldioxidutsläpp. De flesta solpaneler tillverkas idag med en kolintensiv, kiselbaserad metod och innehåller kadmium, som är en mycket giftig metall. Midsummer producerar solceller som är helt kadmiumfria och använder en process som minskar koldioxidavtrycket med upp till 90 % jämfört med kiselsolceller. Det betyder att vi är unikt positionerade för en verkligt hållbar energiomställning.

Tre fokusområden

Vi strävar efter att ha en öppen och kontinuerlig dialog med våra intressenter för att säkerställa att vi uppfyller krav och förväntningar. Intressentdialogen fungerar som en grund för att styra i rätt riktning och göra de bästa prioriteringarna på vår hållbarhetsresa. Vi har tagit fram en hållbarhetsagenda där vi har identifierat följande tre fokusområden: 

  • Klimat & biologisk mångfald
  • Människor & rättvisa villkor
  • Innovation för förändring

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!