Emission

Midsummer har sedan år 2004 haft en framtidsvision att alla byggnader ska förses med energi från solen. Det börjar hos oss, med våra medarbetares passion för solenergi och teknologin den kräver. Tillsammans med er kan vi skapa förutsättningar för en ljusare framtid.

Bakgrund nyemissioner 2020

Styrelsen för Midsummer AB (publ) beslutade den 18 september 2020 om dels en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 30,5 MSEK, dels om en fullt garanterad företrädesemission av Units om cirka 253,5 MSEK.

Genom Nyemissionerna möjliggörs bland annat fortsatt expansion och etablering på den europeiska marknaden. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade investerare. Läs mer i prospektet nedan.

Företrädesemissionen i sammandrag
  • Den som på avstämningsdagen den 19 oktober 2020 är aktieägare i Midsummer har företrädesrätt att teckna nya units i Företrädesemissionen, varvid sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

  • Teckningskursen är 10,50 per unit.

  • Teckningsperioden löper under perioden 21 oktober till och med 5 november 2020.

  • Midsummer har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 253,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Viktiga datum
  • 16 oktober 2020 – Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

  • 19 oktober 2020 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

  • 21 oktober – 5 november 2020 – Teckningsperiod

  • 21 oktober – 3 november 2020 – Handel med uniträtter

  • 21 oktober 2020 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i betalda tecknade Units (BTUs)

  • 10 november 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Emissionsteaser​

New share issue teaser

Anmälningssedel för teckning utan företräde
(via Bank ID)

Anmälningssedel för teckning utan företräde (Särskild anmälningssedel II)

Application for subscription of units without preferential rights (Application Form II)

Innovation i samarbete med solen

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med Midsummer produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak.

Midsummer är även en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller, med det världsledande produktionssystemet Midsummer DUO. Midsummers tillverkningsprocess lämnar 90 % lägre koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler.

Våra solcellstak

Med sin banbrytande tunna profil på endast 2 millimeter har våra solpaneler inga problem att följa ditt taks former. Men låt dig inte luras: våra solceller presterar och håller jämn kvalité i alla väder.

Vårt flaggskepp för falsade plåttak. Skräddarsydd längd för att passa just ditt tak och tillräckligt diskret för att ingen ska märka det.

En världsnyhet för takpannor och dig som vågar vara annorlunda – en solpanel som följer formen, inte normen.

En storslagen solpanel för platta tak och höga ambitioner

Lär dig mer om Midsummer

Lyssna på Sven som berättar om Midsummer

Småbolagets poddcast med Sven Lindström

Välkommen att bli en del av vår resa!