Emission

Midsummer har sedan år 2004 haft en framtidsvision att alla byggnader ska förses med energi från solen. Tillsammans med er kan vi skapa förutsättningar för en ljusare framtid.

Bakgrund nyemissioner 2020

Under oktober och november 2020 genomfördes en företrädesemission om cirka 253,5 MSEK. I november 2021 genomfördes en teckningsemission som tillförde bolaget cirka 130 MSEK. Genom dessa emissioner möjliggörs bland annat fortsatt expansion och etablering på den europeiska marknaden. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade investerare. Läs mer i prospektet nedan.
Företrädesemissionen i sammandrag
  • Den som på avstämningsdagen den 19 oktober 2020 är aktieägare i Midsummer har företrädesrätt att teckna nya units i Företrädesemissionen, varvid sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

  • Teckningskursen är 10,50 per unit.

  • Teckningsperioden löper under perioden 21 oktober till och med 5 november 2020.

  • Midsummer har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 253,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Viktiga datum
  • 16 oktober 2020 – Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

  • 19 oktober 2020 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

  • 21 oktober – 5 november 2020 – Teckningsperiod

  • 21 oktober – 3 november 2020 – Handel med uniträtter

  • 21 oktober 2020 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i betalda tecknade Units (BTUs)

  • 10 november 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.
Emissionsprospekt - företrädesemission oktober/november 2020
Emissionsteaser​
Optionsvillkor​
Anmälningssedel inlösen TO​
New share issue teaser
Anmälningssedel för teckning utan företräde
(via Bank ID)
Anmälningssedel för teckning utan företräde (Särskild anmälningssedel II)
Application for subscription of units without preferential rights (Application Form II)

Innovation i samarbete med solen

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med Midsummer produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak.

Midsummer är även en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller, med det världsledande produktionssystemet Midsummer DUO. Midsummers tillverkningsprocess lämnar 90 % lägre koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler.

Midsummers produkter

Midsummer presenterar stolt en ny generation svensktillverkade solpaneler – skräddarsydda efter alla typer av tak och så diskret designade att du knappt ser dem. Investera för framtiden med Midsummers solpaneler.

För takpannor

Midsummer WAVE

En vågformad solpanel som följer formen av takpannor. Produkten säljs som eftermontage på dina befintliga takpannor eller som ett komplett takbyte.

För plåttak

Midsummer SLIM

En kombination av tunna solpaneler och ett falsat plåttak. Produkten säljs som ett komplett takbyte och skräddarsys efter längden på ditt tak.

För bitumen- och plastmembran

Midsummer BOLD
En flexibel solpanel med rekordlåg vikt anpassad för stora takytor. Produkten säljs som eftermontage på ditt befintliga tak eller som ett komplett takbyte.

Lär dig mer om Midsummer

Lyssna på Sven som berättar om Midsummer

Småbolagets poddcast med Sven Lindström

Välkommen att bli en del av vår resa!

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!