Svensktillverkade solcellstak med minimalt CO2-avtryck


En hållbar produktion bör vara lokal och förnybar energi bör produceras där den konsumeras. Midsummers diskreta solcellstak tillverkas i Sverige med 90 % lägre koldioxidavtryck än traditionella solpaneler. Genom att välja Midsummer bidrar ni till en hållbar framtid, samtidigt som ni minskar era driftskostnader och blir ett miljömedvetet föredöme i branschen.

Svenskt

Våra solcellstak är en svensk solcellsinnovation som tillverkas i vår produktionsanläggning i Järfälla utanför Stockholm.

Hållbart

Våra solcellstak har på grund av låg materialkonsumtion, en unik tillverkningsprocess och produktion i Sverige 90 % lägre koldioxidavtryck jämfört med traditionella solpaneler.

Diskret

Våra solcellstak ser ut precis som vanliga tak, men till skillnad från vanliga tak tillvaratas varje solstråle som skiner på taket och omvandlas till el, utan att ändra husets ursprungliga design.

Lösningar för alla typer av tak

Midsummers solcellstak

För takpannor

Midsummer WAVE

En vågformad solpanel som följer formen av takpannor. Produkten säljs som eftermontage på dina befintliga takpannor eller som ett komplett takbyte.

För plåttak

Midsummer SLIM

En kombination av tunna solpaneler och ett falsat plåttak. Produkten säljs som ett komplett takbyte och skräddarsys efter längden på ditt tak.

För papp- och membrantak

Midsummer BOLD

En flexibel solpanel med rekordlåg vikt anpassad för stora takytor. Produkten säljs som eftermontage på ditt befintliga tak eller som ett komplett takbyte. 

Så här går det till

01

Rådgivning

Beskriv ditt tak och dina
önskemål – våra solcellsprojektörer designar en lösning för just ditt tak. Vi erbjuder totalentreprenad.

02

Beräkningar
Utifrån ditt val av solpaneler och förutsättningar tar Midsummer fram ett kostnadsförslag. Efter överenskommet avtal kommer vi ut och gör en kontrollmätning av taket.

03

Installation
Midsummers installatörer och certifierade elektriker utför installationen enligt branschstandard.

04

Driftsättning

Efter färdigställd installation hjälper vi dig med att skicka in slutanmälan till ditt elbolag. När elbolaget godkänt slutanmälan driftsätter vi anläggningen och överlämnar all nödvändig dokumentation så du kan känna dig trygg med din installation.

05

Elproduktion
Ditt hus kan nu producera el av solens strålar för eget bruk eller försäljning till elnät. Midsummers solpaneler har 10 års produktgaranti samt 80 % förväntad toppeffekt efter 25 år.
Midsummer solpaneler består av tunnfilmssolceller av typen CIGS, vilket gör de tunna, lätta, flexibla och diskreta. Solpanelerna placeras på olika typer av takmaterial, t.ex. plåt, takpannor eller papp, där slutprodukten blir ett diskret solcellstak.
  • Våra produkter tillverkas i egen produktionsanläggning i Järfälla utanför Stockholm.
  • Midsummers solpaneler har nära 90 % lägre koldioxidutsläpp vid tillverkning än traditionella solpaneler, enligt en tredjepartsgranskad LCA utförd 2019. 
  • Solpanelerna är lätta, flexibla och endast 2 mm tunna och stör ej utseende på tak eller estetik på hus. Taket fortsätter att se ut precis som ett vanligt tak även med Midsummers produkter på.
  • Solpanelerna består inte av några tunga glas- eller aluminiummaterial, vilket minskar materialkonsumtionen avsevärt.
  • Installationen kräver ingen håltagning i takets tätskikt. Vi varken skruvar eller borrar hål i tätskiktet vilket minskar risken avsevärt för läckage.

Våra solpaneler är utanpåliggande och ligger tätt ovanpå takets tätskikt. Solpanelerna är integrerade i designen, men ej tekniskt integrerade, vilket innebär att de kan appliceras på befintliga byggnadsmaterial. Resultatet blir ett diskret solcellstak. 

Midsummers solpaneler passar på de allra flesta tak, exempelvis hustak, flerfamiljshus, industribyggnader och tak med viktbegränsningar. 

Vår produkt Midsummer SLIM säljs som en kombination av ett falsat plåttak och diskret designade solpaneler. Vår produkt Midsummer WAVE passar till tvåkupiga takpannor (Benders Palema & Monier Jönåker) och läggs ovanpå befintliga takpannor eller vid ett takbyte. Vår produkt Midsummer BOLD passar både på platta och lutande tak, exempelvis med papp- och membran som underlag.

Ja, både Midsummer WAVE och Midsummer BOLD går bra att eftermontera. Detta innebär en enkel installation och vi gör ingen åverkan på takets tätskikt. 

Midsummer WAVE installeras genom att den läggs ovanpå takpannorna och fästs under ovanförliggande pannrad och låses fast med clips nedtill. Midsummer BOLD fästs med diskreta plåtlister. Dessa skruvas i plattor som sedan svetsas fast i takets material, exempelvis papp- eller membrantak.

Midsummer SLIM säljs med ett komplett takbyte.

Midsummer SLIM har en effekt på 111 W/m², Midsummer BOLD 116 W/m² och Midsummer WAVE 110 W/m². 

Våra solceller har en verkningsgrad på 15-15,5 %.

Du kan köpa våra solcellstak direkt av oss, kontakta oss här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
info@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!