Celle solari per aziende

Investi in un futuro sostenibile e prendi il controllo dei costi dell’elettricità. I pannelli solari di Midsummer sono ultraleggeri e prodotti in Italia con emissioni di CO2 inferiori del 90% rispetto a pannelli solari tradizionali.

Vantaggi di Midsummer BOLD

Peso minimo

Il peso minimo di 3,5 kg/m2 consente un’installazione facile e sicura senza dover perforare il tetto. L’alta efficienza di 39 W/kg rendono il Midsummer BOLD una nuova alternativa per tetti con restrizioni per il peso. Questo implica costi ridotti di rafforzamento della struttura del tetto.

Svedese

Midsummer BOLD è un’innovazione svedese che, in Italia, viene prodotta nello stabilimento di produzione Midsummer a Bari. 

Sostenibile

Grazie a un processo di fabbricazione unico, Midsummer BOLD ha un’impronta di anidride carbonica inferiore del 90% rispetto ai tradizionali pannelli solari.

Per ulteriore informazioni

Scheda di specificazione prodotto

Panelli solari per tetti in bitume e membrana

Midsummer BOLD è un pannello solare ultraleggero e flessibile, adatto per tetti in bitume e membrana che assicura un’integrazione architettonica totale. Il pannello è progettato per superfici di tetti più grandi su proprietà commerciali, edifici industriali e magazzini.

Possiamo aiutare in questo

Produzione di elettricità

Con la nostra soluzione, sarai meno dipendente dal mercato dell’energia elettrica e dai prezzi variabili. Questo riduce i costi operativi, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione della domanda di energia elettrica ad alto impatto ambientale.

Profilo ambientale

Investire in celle solari è un’atteggiamento che dimostra il tuo desiderio di essere coinvolto e passare all’energia rinnovabile e a un mondo più sostenibile. Questo rafforza il tuo profilo ambientale.

Impronta di carbonio ridotta

La domanda di sostenibilità e riduzione dell’impronta di carbonio è in crescita. In alcuni casi vengono offerti incentivi alle aziende che vogliono investire nelle energie rinnovabili. Con panelli solari ad impronta di CO2 minima, si arriva a risultati ambientali concreti mostrati nella relazione sulla sostenibilità.

Impronta di carbonio inferiore del 90%

Un’analisi del ciclo di vita effettuato dai terzi, dimostra che i nostri prodotti hanno un’impronta di carbonio inferiore del 90% rispetto ai pannelli solari tradizionali. Questo è il modo in cui otteniamo l’impronta di carbonio più bassa storico:

01

Produzione propria

Le nostre celle solari CIGS (rame, indio, gallio e selenio) e i pannelli solari vengono prodotti nel nostro stabilimento di produzione a Bari.

02

Processo di produzione rapido

Lo strato CIGS che assorbe la luce nelle nostre celle solari è estremamente sottile, e questo contribuisce a un processo di produzione rapido.

03

Consumo di materiale ed energia ridotto

I nostri pannelli solari sono privi di materiali composti da vetro o alluminio, questo riduce notevolmente il consumo di materiale ed energia.

Installazione Flen, 158 kW

Sture Wikman, Amministratore delegato di Precima AB, sceglie Midsummer

“Lavoriamo attivamente in continuazione per ridurre il nostro impatto ambientale e una parte importante è l’installazione del tetto a celle solari di Midsummer. Il prodotto Midsummer BOLD è stata un’ottima scelta per la nostra fabbrica, proprio per il suo peso ridotto”

Fai il passo successivo verso l'energia solare

Midsummer solpaneler består av tunnfilmssolceller av typen CIGS, vilket gör de tunna, lätta, flexibla och diskreta. Solpanelerna placeras på olika typer av takmaterial, t.ex. plåt, takpannor eller papp, där slutprodukten blir ett diskret solcellstak.
  • Våra produkter tillverkas i egen produktionsanläggning i Järfälla utanför Stockholm.
  • Midsummers solpaneler har nära 90 % lägre koldioxidutsläpp vid tillverkning än traditionella solpaneler, enligt en tredjepartsgranskad LCA utförd 2019. 
  • Solpanelerna är lätta, flexibla och endast 2 mm tunna och stör ej utseende på tak eller estetik på hus. Taket fortsätter att se ut precis som ett vanligt tak även med Midsummers produkter på.
  • Solpanelerna består inte av några tunga glas- eller aluminiummaterial, vilket minskar materialkonsumtionen avsevärt.
  • Installationen kräver ingen håltagning i takets tätskikt. Vi varken skruvar eller borrar hål i tätskiktet vilket minskar risken avsevärt för läckage.

Våra solpaneler är utanpåliggande och ligger tätt ovanpå takets tätskikt. Solpanelerna är integrerade i designen, men ej tekniskt integrerade, vilket innebär att de kan appliceras på befintliga byggnadsmaterial. Resultatet blir ett diskret solcellstak. 

Midsummers solpaneler passar på de allra flesta tak, exempelvis hustak, flerfamiljshus, industribyggnader och tak med viktbegränsningar. 

Vår produkt Midsummer SLIM säljs som en kombination av ett falsat plåttak och diskret designade solpaneler. Vår produkt Midsummer WAVE passar till tvåkupiga takpannor (Benders Palema & Monier Jönåker) och läggs ovanpå befintliga takpannor eller vid ett takbyte. Vår produkt Midsummer BOLD passar både på platta och lutande tak, exempelvis med papp- och membran som underlag.

Ja, både Midsummer WAVE och Midsummer BOLD går bra att eftermontera. Detta innebär en enkel installation och vi gör ingen åverkan på takets tätskikt. 

Midsummer WAVE installeras genom att den läggs ovanpå takpannorna och fästs under ovanförliggande pannrad och låses fast med clips nedtill. Midsummer BOLD fästs med diskreta plåtlister. Dessa skruvas i plattor som sedan svetsas fast i takets material, exempelvis papp- eller membrantak.

Midsummer SLIM säljs med ett komplett takbyte.

Midsummer SLIM har en effekt på 111 W/m², Midsummer BOLD 116 W/m² och Midsummer WAVE 110 W/m². 

Våra solceller har en verkningsgrad på 15-15,5 %.

Du kan köpa våra solcellstak direkt av oss, kontakta oss här.

Låt solen göra jobbet

Genom att investera i solpanelen Midsummer BOLD tar ni företagets elproduktion i egna händer. Med sin låga vikt på 3 kg/m2 är produkten ett optimalt alternativ för tak med viktbegränsningar och du slipper kostnaden för att förstärka takets konstruktion.

Vi erbjuder totalentreprenad och guidar er till rätt lösning oavsett om ni behöver byta tak eller vill montera solpaneler på ert befintliga tak.

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!