FOU-verktyg

FoU Midsummer DUO

Midsummer DUO används inte bara för att massproducera solceller. För avancerad forskning används en uppgraderad version av DUOn som bland annat möjliggör ännu större variationer i processen tack vare större flexibilitet vid val av processgas och tätare temperaturavläsningar.

Dessutom inkluderas en helt ny process metod (”OBO” – ”One-By-One”) där man med full flexibilitet kan processa 1 substrat i taget. Med denna metod elimineras alla tidsbegränsningar i processen och man kan dessutom deponera materialen i en helt valfri sekvens.

Processförbättringar som verifieras i Midsummer FoU DUO är direkt applicerbara i produktionsystemet Midsummer DUO. Eftersom varje solcell har ett unikt ID får man tillgång till en stor mängd processdata för varje enskild cell. Detta är något som också används i forskningssyfte, då alla processavvikelser (bra och dåliga) kan spåras till cellnivå och ännu längre fram.

FoU Midsummer UNO

Midsummer UNO är ett generiskt FoU-verktyg för tunnfilm, som bland annat används för solcellsforskning vid universitet.

Den kan också användas för både substrat av glas och rostfritt stål och kan utrustas med flera interna mätstationer. Forskning inom UNO kan automatiseras och den kan köra långa testserier utan tillsyn. Som kund drar du nytta av förbättringar såsom lägre tillverkningskostnader och högre kapacitet, utan några extra hårdvarukostnader.

Midsummer UNO kan användas till ett flertal andra sputtringsbaserade forskningsprojekt där en obruten vakuumkedja krävs. Exempelvis bränsleceller, tunnfilmsbatterier och små displayer.

‘’En av de främsta fördelarna med vårt koncept är att vi har samma utrustning och substratstorlek i vårt forskningsarbete som i produktionen. Process-förbättringar och kostnads-besparande åtgärder kan därmed smidigt överföras’’.

Klara Takei, Chef för forsknings- och utvecklingsprojekt

Machinery

Kontakta oss för mer information om våra egentillverkade maskiner DUO och UNO som tillverkar tunnfilmssolceller. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.

Midsummer UNO

Midsommar UNO är den idealiska lösningen för en rad tunnfilmsforskningstillämpningar. Användargränssnittet gör att forskaren kan skapa komplexa testserier som körs obemannat och automatiskt, och där varje prov kan bearbetas med olika recept. En databas håller reda på alla processparametrar och länkar dem till proverna med streckkodade substrat.

Midsummer DUO

Midsummer DUO är ett färdigt produktionssystem för massproduktion av hållbara, flexibla och kadmiumfria tunnfilmssolceller (CIGS) med ett minimalt CO2-fotavtryck. Med en kompakt design som syftar till hög kapacitet, tillförlitlighet och utmärkt materialutnyttjande har det unika DUO-systemet blivit världens mest utbredda produktionssystem för flexibla tunnfilmssolceller.

Midsummer UNO

Midsommar UNO är den idealiska lösningen för en rad tunnfilmsforskningstillämpningar. Användargränssnittet gör att forskaren kan skapa komplexa testserier som körs obemannat och automatiskt, och där varje prov kan bearbetas med olika recept. En databas håller reda på alla processparametrar och länkar dem till proverna med streckkodade substrat.

Midsummer DUO

Midsummer DUO är ett färdigt produktionssystem för massproduktion av hållbara, flexibla och kadmiumfria tunnfilmssolceller (CIGS) med ett minimalt CO2-fotavtryck. Med en kompakt design som syftar till hög kapacitet, tillförlitlighet och utmärkt materialutnyttjande har det unika DUO-systemet blivit världens mest utbredda produktionssystem för flexibla tunnfilmssolceller.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!