Vår miljöpåverkan

Midsummer är måna om att minimera den negativa påverkan på miljö och klimat. Värdekedjan för våra produkter är utarbetad för att vara både resursbesparande och i största mån drivas på förnybar energi. Låt oss titta närmare på hela värdekedjan och dess miljöpåverkan.

Vår värdekedja och dess miljöpåverkan

Vi äger hela värdekedjan från produktutveckling till installation hos kunden och vi arbetar för att ständigt förbättra och göra vår värdekedja mer effektiv och hållbar. Vi strävar efter att minimera vår negativa klimat- och miljöpåverkan och har utvecklat värdekedjan till att vara resursbesparande och så långt det är möjligt drivas av förnybar energi. På grund av den lägre materialanvändningen och en energieffektiv produktionsprocess minskar vårt koldioxidavtryck per installerad kWh dramatiskt jämfört med konventionella solpaneler, med upp till 90 %. 

IMG_8975 (1)

Utveckling

Vår klimatpåverkan i utvecklingsfasen är det avfall som produceras under den iterativa utvecklingsprocessen. I gengäld utvecklar vi produkter som är mycket energieffektiva och förbrukar minimalt med energi och resurser i produktionen. Våra solcellsproduktionsmaskiner används för att bedriva forskning om nästa generations solceller, både internt och på universitet.

Inköp

Den största delen av våra utsläpp kommer från de insatsmaterial som utgör solpanelen. Material bryts och förädlas innan de används i vår produktion. Dessa processer kräver energi, som släpper ut koldioxid i olika delar av världen. De mest relevanta råvarorna för solcellsproduktionsprocessen är silver, rostfritt stål, molybden, koppar, indium, gallium och selen. De råvaror som är mest relevanta för tillverkningsprocessen av solpanelerna är olika typer av polymerer och dioder.

Materialet kommer huvudsakligen från leverantörer i Europa, USA, Kina och Japan. Vi väljer noggrant våra leverantörer med ambitionen att bygga långvariga partnerskap i enlighet med våra ambitiösa sociala och miljömässiga standarder. Vi förväntar oss att leverantörer gör sitt yttersta för att minska sin klimatpåverkan, förbättra sin teknik, säkerställa etiska och rättvisa arbetsvillkor, följa gällande lagstiftning och motverka alla former av korruption. Alla våra leverantörer förbinder sig att underteckna vår uppförandekod för leverantörer innan de ingår några avtal med Midsummer.

ingredienser_solcell

Produktion

Vår produktionsprocess kräver el och kylvatten för att producera våra tunnfilmssolceller. Idag drivs vår produktionsanläggning på 100 % förnybar energi – vilket sänker koldioxidutsläppen under tillverkningen, men det kan inte helt elimineras. Vi strävar efter att minimera materialanvändningen genom hela vår produktionsprocess av solceller och paneler genom att optimera utnyttjandet och återvinningen av råvaror och vi förbättrar kontinuerligt vår produktion och produkteffektivitet för att minska miljöpåverkan.

Transport

Vår tillverkning är beroende av transport av råvaror, metaller, elektriska komponenter och förpackningsmaterial från inhemska och utländska leverantörer. Våra leveranser innebär även transporter till slutkunder. Genom analys av våra flöden optimerar vi vår transportstrategi för att minska vår klimatpåverkan. Våra produkter är tunna och lätta vilket gör att de kan samfraktas med annat gods med lastbil eller tåg. Vi använder hållbart och återanvändbart förpackningsmaterial och hållbara transportmedel när det är möjligt.

Installation och användning

Installation av våra produkter hos kunden innebär användning av tredje parts monteringsutrustning såsom kablar och fästsystem. Installation kan också innebära farliga arbetsmiljöer. Genom att tillhandahålla utbildning till anställda och entreprenörer eftersträvar vi att säkerställa säkerhet, hälsa och öka korrekt avfallshantering. Med tanke på våra produkters lätta och hållbara egenskaper krävs minimala mängder material för montering och installation.

Återvinning

Som för alla produkter har våra solpaneler en viss livslängd. Efter att ha nått sin livslängd återvinns de, förbränns eller deponeras i olika omfattning. Midsummers produkter består huvudsakligen av polymerplåt och rostfritt stål. Idag förbränns cirka 70 % av plastavfallet och kan användas som energi i Sverige medan 75 % av stålet återvinns. Vi samarbetar med universitet och avfallsbolag för att säkerställa att våra produkter inte hamnar på deponier i Sverige utan återvinns för att återanvändas som stål och plast. Samarbetena med universitet syftar också till att öka kunnandet och utveckla teknologier för återvinning av silver och indium från avfallssolceller. I framtiden siktar vi på att samarbeta med råvaruleverantörer för att återvinna och återanvända en större mängd av våra solceller.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!