Hållbarhetsagenda

Vi är mycket stolta över att vara en svensk producent av solpaneler och produktionsutrustning för solceller. Vi säkerställer en trygg och effektiv tillverkning med en säker och utvecklande arbetsmiljö.

FN:s mål för hållbar utveckling

Eftersom Midsummer har som mål att vara en föregångare i energiomställningen, försöker vi aktivt bidra till den globala agendan för att uppnå FN:s 17 hållbara utvecklingsmål (SDG). Midsummers verksamhet bidrar för närvarande till 13 av de 17 globala målen och vi har grupperat dessa för våra tre fokusområden.

Klimat & biologisk mångfald

Tidigt tog vi ett aktivt beslut att utesluta giftig kadmiumsulfid, som annars används för att öka effektiviteten hos solceller. Vår motivation är att säkerställa en säker arbetsmiljö för vår personal. Idag är alla våra solceller helt kadmiumfria. Dessutom producerar vi solcellerna i en innesluten vakuumkammare, vilket håller materialen intakta samtidigt som vi skyddar vår personal från kemisk exponering under produktionsprocessen.

På Midsummer har vi genomfört förbättringar för att minska utsläppen från råvaror och produktion, såsom att optimera cellproduktionsprocessen och öka cellstorleken på våra paneler. I framtiden siktar vi även på att använda ett tunnare substrat i modulerna. Målet är 25 % minskad materialförbrukning för vissa polymerer fram till 2025. Vi siktar på att använda 33 % mindre stål för att producera tunnare stålsubstrat 2030, vilket ytterligare kommer att minska våra utsläpp från stålproduktion och transporter. Vi strävar också efter att förbättra effektiviteten hos våra paneler. Vårt mål är 25 % ökad celleffektivitet till 2030, vilket kommer att resultera i en betydande minskning av produktens livscykelutsläpp. Vi arbetar med att förkorta lamineringstiden med 20 % per cell till 2025, vilket kommer att minska energiförbrukningen vid produktionen av varje cell. Vi siktar på att introducera en ny screen-printer som kommer att hantera upp till 4 gånger mer substrat per tidsenhet i ugnen, år 2023. Detta kommer att resultera i lägre energiförbrukning per cell i produktionen.

Människor & rättvisa villkor

Midsummer är en del av en snabbt växande bransch, som ställer höga krav på att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens. För att utvecklas som företag och fortsätta producera högteknologiska solceller behöver vi olika kompetenser och erfarenheter. För det ändamålet är våra medarbetare avgörande för vår framgång. Vi prioriterar jämlikhet, hälsa, säkerhet och inkludering. 

Vi arbetar proaktivt för att förebygga olyckor. Vi säkerställer också en god balans mellan arbete och privatliv, erbjuder fysioterapeutiska tjänster och underlättar möjligheten att träna på arbetstid. Våra aktiva val att ta bort kadmium från produktion och flytta produktion av solceller till vakuumkammare är exempel på vårt engagemang för hälsa och säkerhet. Vi arbetar också med social påverkan och mänskliga rättigheter över hela värdekedjan. Vi arbetar intensivt med att utvärdera nya leverantörer och kräver att de undertecknar vår uppförandekod för leverantörer innan vi når en överenskommelse. Dessutom beskriver Midsummers uppförandekod hur vi tar avstånd från korruption, mutor och andra former av oetiska handlingar.

Innovation för förändring

Efter år av produktion i Järfälla, Sverige, siktar Midsummer på att etablera storskaliga produktionsanläggningar för europeisk produktion av solpaneler under de kommande åren, den första är fabriken i Bari, Italien. Genom att göra detta kommer vi att fokusera på resursoptimering och sikta på en tillverkning med nettonoll, inklusive avfall. Midsummer har tidigare genomfört förbättringar genom att planera produktionen i stora partier för att minska transportavtrycket och säkerställa att avfall återanvänds internt eller återvinns externt. I framtiden siktar Midsummer på att optimera produktionen för att hantera större paneler, vilket kommer att minska energi- och materialförbrukningen samt att optimera användningen av produktionsutrustning. Vi kommer också att förbättra vår förpackningsstrategi genom att gå bort från träförpackningar till kartongförpackningar och från vanliga EUR-pallar till INKA-pallar (återvunnet komprimerat trä).

Midsummers riktlinjer

Syftet med våra interna miljömål och arbetet kring FN:s globala mål är att för kommande generationer skapa goda förutsättningar för ett samhälle med reducerade miljöproblem.  I enlighet med affärsmålen måste vi aktivt minska vår negativa miljöpåverkan vilket vi gör genom följande riktlinjer.

01

Att vara pionjär

Midsummer strävar efter att vara en pionjär i omvandlingen av den nuvarande energimixen till en förnybar energimix. Midsummer vill även inspirera andra organisationer att göra detsamma. 

02

Att återvinna

Midsummer försöker i största mån använda återvinningsbara material när det är möjligt samt reducera resursanvändning av icke förnybara resurser.

03

Att reducera växthusgasutsläpp

Midsummer strävar efter att reducera växthusgasutsläpp från alla delar av värdekedjan.

04

Att ställa höga krav på leverantörer

Midsummer väljer leverantörer och partners baserat på både miljö, kvalitet och sociala aspekter. Vi ställer också höga krav på att våra leverantörer ska följa givna riktlinjer. 

05

Att välja miljövänliga alternativ

Midsummer använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ i första hand. Våra produkter uppfyller kraven för ROHS, läs mer här.

Detta säger våra medarbetare

Elmira Seidametova

”Det bästa med Midsummer är känslan att jag är en del av ett lag och en familj, där man får vara med och komma med idéer och ta beslut. Skratten på jobbet! Att jag känner att mitt jobb tillför något för samhället och bidrar till en bättre värld.”

Roll: Ekonom på finansavdelningen.

Har arbetat på Midsummer sedan: 2020

Vad gör du i din nuvarande roll?
Jag tar hand om kundreskontran (kundfakturering), leverantörsreskontra, momsredovisning, kontering, bank (in-, utbetalningar), avstämningar, kontakt med myndigheter (Skatteverket, SCB…), olika slags rapporter och analyser – KPI m m.

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag jobbade som redovisningskonsult på bokföringsbyrå tidigare.

Vad tycker du om med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är att det aldrig är tråkigt, det finns alltid olika saker att lösa. Jag har ett jobb som innebär ansvar, utveckling och egna initiativ.

Hur har du utvecklats på Midsummer?
Variationen i arbetsuppgifter i samband med effektivisering/digitalisering av bokföringen, samt mötet med andra människor och kollegor gav mig utveckling och nya insikter. Att få ta del av andras erfarenheter och tips gav nya perspektiv och upplevelser som blev till stor hjälp i mitt dagliga arbete. Jag lär mig alltid nya saker, både jobbrelaterade och annat.

Vad är det bästa med att jobba på Midsummer?
Den här känslan att jag är en del av ett lag och en familj, där man får vara med och komma med idéer och ta beslut. Skratten på jobbet! Att jag känner att mitt jobb tillför något för samhället och bidrar till en bättre värld.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
På min lediga tid är jag mycket familjeorienterad, intresserad av kultur, umgås med vänner, älskar naturen, vandring, gruppträning.

”Dold talang”, unik erfarenhet eller intresse?
Jag har spelat tennis, har gått på orientalisk dans och jag gillar att rita och sy.

Erik Rantala

”Det är en ynnest att ingå i ett team som får framtiden att hända idag. Mina kollegor är mycket fokuserade, och hela gänget är helt enkelt en skön samling människor som kommer från hela världen. De flesta av oss gör lite allt möjligt och det skapar verkligen en grund för en unik kultur och en härlig arbetsmiljö här på Midsummer.”

Roll: Programvaruingenjör

Har arbetat på Midsummer sedan: 2017

Vad gör du i din nuvarande roll?
Jag gör många olika saker, men jag kan nämna några i alla fall! Jag utvecklar ny programvara för våra avdelningar, utvecklar och underhåller programvara för vår befintliga maskinpark i produktionsanläggningen och administrerar våra databaser och fjärrsupportsystem. Jag sköter också provisionering och kundinstallationer för våra verktyg DUO och UNO. Jag testar och implementerar ny maskinvara i våra maskiner.

Vad har du arbetat med tidigare?
Lite av varje faktiskt! För länge sedan jobbade jag i finansbranschen, men jag har också arbetat i livsmedelsbutiker och bokhandlar samt inom byggbranschen. Jag har också utbildning inom landskapsvetenskap, som fokuserar på processerna som har skapat de landskap vi ser omkring oss idag.

Vad tycker du om med ditt jobb?
Jag uppskattar verkligen att min roll innebär så många olika arbetsuppgifter. Det faktum att jag kan gå direkt från ren programmering ena dagen till att I/O-kontrollera en kommunikationsbuss nästa dag. Att sitta i ett planeringsmöte för en installation den tredje dagen och när mötet är slut bara rycka till mig mitt universalinstrument för att göra en snabb koll av något innan jag beger mig tillbaka till kontoret för att optimera ett par tabeller i en databas.

Hur har du utvecklats på Midsummer?
I min roll har jag förstått att helheten är det allra viktigaste, man ska inte fastna för mycket i detaljer. Kör på bara!

Vad är det bästa med att jobba på Midsummer?
Det är en ynnest att ingå i ett team som får framtiden att hända idag. Mina kollegor är mycket fokuserade, och hela gänget är helt enkelt en skön samling människor som kommer från hela världen. De flesta av oss gör lite allt möjligt och det skapar verkligen en grund för en unik kultur och en härlig arbetsmiljö här på Midsummer.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Jag trivs i naturen och i min amerikanska vintagebil. Jag försöker hälsa på familjen så mycket jag kan och gillar att titta på kartor över områden jag inte har besökt tidigare. Det bästa som finns är att planera en utflykt eller bara fiska vid min stuga i bergen.

”Dold talang”, unik erfarenhet eller intresse?
Jag är väldigt förtjust i armbandsklockor! Det gör att jag har full koll på väderstrecken var jag än är, så jag kommer aldrig vilse. På fritiden kollar jag gärna på föreläsningar inom naturvetenskapliga ämnen.

Furqan Mahmood

”Det viktigaste man behöver veta om Midsummer är att alla hjälper varandra och hur viktigt det är att ägna en del av sin tid till att hjälpa och utbilda andra. Jag kan säga att jag är mycket stolt över att ha börjat min karriär i ett sådant här internationellt företag där medarbetarna kommer från hela världen.”

Roll: Konstruktionsingenjör

Har arbetat på Midsummer sedan:2016

Vad gör du i din nuvarande roll?
Jag utformar och utvecklar maskiner och produkter, främst DUO-maskinen men även andra maskiner och produkter som Midsummer har behov av. Jag hjälper andra avdelningar med deras projekt, för att de ska utföra sina uppgifter och nå Midsummers mål.

Vad har du arbetat med tidigare?
Midsummer är det första företaget jag haft möjlighet att arbeta på efter att jag tog examen från högskolan. Tidigare har jag också jobbat som översättare (arabiska-svenska) i några månader. Jag har också varit truckförare!

Vad tycker du om med ditt jobb?
Att designa saker från scratch till en fullt fungerade produkt. Jag får hjälpa andra att uppnå sina projektmål genom att konstruera saker som de behöver åt dem. Det finns alltid nya möjligheter att växa och få ny erfarenhet.

Hur har du utvecklats på Midsummer?
Jag har fått mer och mer erfarenhet under de år som jag jobbat här, både genom att samarbeta med andra i team och genom mitt eget arbete. Med tiden har jag arbetat med ett allt större antal projekt och fått mer och mer ansvar. Det har lärt mig att prioritera mina projekt och hur jag ska beräkna varje projekts varaktighet.

Vad är det bästa med att jobba på Midsummer?
Här finns så många erfarna medarbetare som jag får möjlighet att arbeta med och både växa och få mer erfarenhet av. Det viktigaste man behöver veta om Midsummer är att alla hjälper varandra och hur viktigt det är att ägna en del av sin tid till att hjälpa och utbilda andra. Jag kan säga att jag är mycket stolt över att ha börjat min karriär i ett sådant här internationellt företag där medarbetarna kommer från hela världen.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Jag gillar att träna på gym och håller på med flera andra sporter. Filmer/serier är också ett stort intresse.

”Dold talang”, unik erfarenhet eller intresse?
Mina ögon är väldigt skarpa, jag har väldigt god syn.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!