Förslag till ny styrelse samt ny huvudansvarig revisor

De större aktieägarna i Midsummer (https://www.midsummer.se/) AB (publ) meddelar att Eva Kristensson föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 28 maj 2019. Vidare föreslås omval av Jan Lombach, ordförande, Sven Lindström, Liang Gao och Philip Gao som ledamöter. Hans Lindroth har undanbett sig omval.

De större aktieägarna i Midsummer AB (publ) representerande mer än 70 % av samtliga aktier i bolaget, föreslår omval av Jan Lombach som ordförande, Sven Lindström, Liang Gao och Philip Gao som ledamöter samt nyval av Eva Kristensson inför årsstämman den 28 maj 2019. Hans Lindroth har undanbett sig omval.

Eva Kristensson är idag verksam inom Sodexo Nordics som Head of Brand & Communications. Hon har tidigare erfarenhet som bl.a. Director for Market Communication and Investor Relations på Micronic Laser Systems AB under perioden innan, under och efter dess IPO år 2000. Eva är internationell civilekonom inom marknadsföring från Uppsala Universitet.

Revisionsbolaget KPMG AB har valt att utse Mattias Lötborn som ny huvudansvarig revisor för bolaget istället Louise Ronquist från KPMG AB som tidigare kommunicerats i kallelsen till årsstämman. Mattias Lötborn är partner på KPMG AB och har varit anställd sedan 1996. Mattias är revisor för flera noterade bolag och har gedigen erfarenhet av börsintroduktioner, revision av börsbolag samt rådgivning i samband med köp och försäljning av företag.

För bilder, vänligen besök: https://midsummer.se/press/media-gallery/ 

För ytterligare information vänligen kontakta:

24 maj 2019

Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV).

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Det energiproducerande plåttaket Midsummer solar roofs levereras med integrerade solpaneler för enkel installation. Midsummers lätta, tunna och flexibla solpaneler ger ett estetiskt tilltalande tak för solel som även håller att gå på.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se.

Bifogade filer

Pressmeddelande (PDF) (application/pdf)

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!