Midsummer ABs delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018. För årets första nio månader uppvisar Midsummer en orderingång på knappt 192 miljoner kronor, intäkter på 165 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 30,7 miljoner kronor.

Midsummers intäkter för det tredje kvartalet var knappt 62 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på 11,3 miljoner kronor. För årets första nio månader blev omsättningen 165,1 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 30,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var drygt 18 procent för såväl Q3 som för Q1-Q3.

Dessa siffror kan jämföras med helåret 2017, då Midsummer omsatte 115 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 25 miljoner kronor (Midsummer gjorde inga delårsrapporter 2017 då företaget noterades på Nasdaq First North Stockholm först i juni 2018.)

  • Midsummers lyckas göra ett starkt resultat för det tredje kvartalet, trots vår fortsatt snabba tillväxt. Vi ser en fortsatt stort globalt intresse för våra innovativa lösningar för produktion av tunnfilmssolceller och för byggnadsintegrerade solpaneler generellt.
  • Expansionen av vår organisation fortsätter om än i något mindre takt. Under Q3 har vi fokuserat på att förstärka vårt underleverantörsnätverk för att kunna säkerställa en utökad produktionskapacitet utan att för den skull öka antalet anställda proportionerligt., säger Sven Lindström, VD för Midsummer AB.
  • Det är oerhört tillfredställande att se att våra kunder nu börjar utveckla produkter med egenskaper unika för vår teknologi. Detta öppnar en marknad som potentiellt är mycket större än dagens marknad för solenergi.

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 visar bland annat följande viktiga händelser under perioden:

  • Nettoomsättningen för de nio första månaderna 2018 blev 165 135 TSEK, vilket kan jämföras med nettoomsättningen på 115 009 TSEK för helåret 2017. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2018 blev 61 878 TSEK.
  • Rörelseresultatet för de nio första månaderna 2018 blev 30 713 TSEK, vilket kan jämföras med 25 002 TSEK för helåret 2017. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2018 blev 11 263 TSEK.
  • Midsummer fick en uppföljningsorder på produktionsutrustning hos befintlig kund för utökad produktionskapacitet. Ordervärde cirka 30 MSEK.
  • Den totala orderingången för de nio första månaderna 2018 var 191 669 TSEK, och orderboken den 30:e september var på 45 102 TSEK.
  • Midsummer har under det tredje kvartalet anställt 12 nya medarbetare.

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018 väntas offentliggöras den 22 mars 2019.

Presentation av delårsrapport – pressinbjudan
Midsummers presentation av delårsrapporten sker idag kl. 10.15 -10.45 på G&W Småbolagsfrukost på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Anmälan till G&W Småbolagsfrukost sker på: https://financialhearings.com

Live-streaming av presentationen
Presentationen kommer även att live-streamas på: https://tv.streamfabriken.com/2018-11-15-midsummer

För bilder, vänligen besök: https://midsummer.se/press/media-gallery

15 november 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV) för tillämpning av tunnfilmssolceller på byggnader (integrerade i tak, fasader mm).

Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers patenterade teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (PUBL) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CET den 15 november 2018.

Bifogade filer

Hela rapporten (PDF) (application/pdf)

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!