Midsummer ABs delårsrapport för första kvartalet 2019

Solenergiföretaget Midsummer (https://midsummer.se/) AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. För årets första tre månader uppvisar Midsummer en nettoomsättning på 18,68 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -4,94 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2019 har bolaget fokuserat arbetat med att ta fram ett nytt erbjudande till sina maskinkunder, med mer fördelaktiga betalningsvillkor, finansierat av den gröna obligation som emitterades i april 2019.

Midsummers intäkter för de tre första månaderna 2019 blev 18 688 TSEK, vilket kan jämföras med nettoomsättningen på 53 021 TSEK för fjärde kvartalet 2018.

Rörelseresultatet för de tre första månaderna 2019 blev -4 943 TSEK, vilket kan jämföras med 5 037 TSEK för fjärde kvartalet 2018.

Under kvartalet har bolaget arbetat med att ta fram ett nytt erbjudande till sina kunder, med mer fördelaktiga betalningsvillkor, finansierat av den gröna obligation som emitterades i april. Det förklarar den låga försäljningen under kvartalet.

– Våra kunder har avvaktat utfallet av den gröna obligationen innan de gjort nya investeringar. Med den gröna obligationen på plats har försäljningsdiskussionerna tagit ny fart, och vi förutser en accelererad försäljning framöver tack vare dessa nya förutsättningar, säger Sven Lindström, VD för Midsummer AB.

Under det första kvartalet 2019 har bolaget arbetat fram ett grönt ramverk, samt förberett den gröna obligation som emitterades under början av andra kvartalet. Den innebär ett tillskott i Midsummers kassa på 200 miljoner SEK minus emissionskostnader.

Delårsrapporten för det första kvartalet 2019 visar bland annat följande viktiga händelser under perioden:

  • Nettoomsättningen för de tre första månaderna 2019 blev 18 688 TSEK, vilket kan jämföras med nettoomsättningen på 53 021 TSEK för fjärde kvartalet 2018.
  • Rörelseresultatet för de tre första månaderna 2019 blev -4 943 TSEK, vilket kan jämföras med 5 037 TSEK för fjärde kvartalet 2018.
  • Midsummer publicerade ett grönt ramverk med syfte att emittera gröna obligationer, och mandaterade DNB Markets och Nordea som finansiella rådgivare och arrangörer för detta.
  • Sven Lindström, Midsummers VD och en av dess grundare, erhöll utmärkelsen THINGS Wall of Fame, som varje år delas ut till en person som har byggt ett stort svenskt teknikföretag.

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter

Halvårsrapporten för 2019 väntas offentliggöras den 23 augusti 2019.

För bilder, vänligen besök: https://midsummer.se/press/media-gallery

15 mars 2019

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se 
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV).

Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se 

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CEST den 15 maj 2019.

Bifogade filer

Hela rapporten (PDF) (application/pdf)

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!