Midsummer ABs delårsrapport för det andra kvartalet 2023

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Koncernen uppvisar under det andra kvartalet en nettoomsättning på 11 044 TSEK (13 148 TSEK) och ett rörelseresultat på -65 293 TSEK (-50 265 TSEK).

Resultatet före och efter skatt för det andra kvartalet 2023 uppgick till -56 126 TSEK (-52 117 TSEK). Resultat per aktie var -0,83 kr (-0,77 kr). Periodens kassaflöde var 139 531 TSEK (-65 774 TSEK). Soliditeten uppgick till 47,61 procent vid periodens slut. Kassan var 143 557 TSEK vid slutet av kvartalet.

Försäljningen av solpaneler ökade med 31 procent för kvartalet och med 27 procent för halvåret, tack vare ett ökat fokus på försäljning via partners istället för egna installationer.

Läs hela delårsrapporten i bifogad fil.

– Vi ser under kvartalet en positiv utveckling inom produktion och försäljning av solpaneler. Försäljningen av solpaneler ökade med 31 procent under kvartalet samtidigt som försäljningen av egna installationer minskar. Det är en följd av att vi flyttat vårt fokus från direktförsäljning av solcellstak till försäljning via partners, till priset av lägre marginaler på kort sikt men med mycket större uppsida på lång sikt, kommenterar Midsummers VD Sven Lindström.

– Dock är rörelseresultatet sämre ån tidigare kvartal p g a ovan nämnda strategi men också för att våra kostnader har ökat p g a global inflation och ogynnsamma valutakursförändringar. Å andra sidan kommer den svaga kronan att gynna oss framgent, i Italienprojektet, och vi arbetar kontinuerligt med att se över koncernens kostnadsmassa.

– Vår framtid hänger på kraftigt ökad produktion, då efterfrågan finns, och två viktiga händelser var dels den genomförda emissionen på 180 miljoner kronor som givit oss kapital för att öka produktionen i Järfälla och framför allt accelerera färdigställandet av den stora fabriken i Bari, Italien, dels beskedet från EU att de vill stötta en ny Midsummerfabrik i Sverige med 375 miljoner kronor. Detta kommer att ge oss kraftigt ökad produktion kommande år, med väsentligt högre intäkter och ett bättre resultat.

– Från fabriken i Bari kommer de första solpanelerna att rulla av bandet innan nyår, med fullt automatiserad produktion av certifierade paneler under början av nästa år. Det triggar dels en utbetalning av bidrag på 100 miljoner kronor från Invitalia, dels kan vi då äntligen börja leverera paneler till de sju italienska bygg- och takföretag med vilka vi tecknat avsiktsförklaringar för leveranser av paneler på 35 MW per år, vilket motsvarar 70 procent av fabrikens årliga produktionskapacitet, avslutar Sven Lindström.

Några väsentliga händelser under kvartalet och efter periodens utgång:

  • Midsummer attraherar 180 miljoner kronor före emissionskostnader i en företrädesemission som avslutades i maj. Nettolikviden avses användas för främst produktion av DUO-maskiner, övrig tillverkningsutrustning och anpassning av fabriksanläggningar för främst fabriken i Bari, Italien men även fabriken i Järfälla och den kommande tredje produktionsanläggningen som planeras för Sverige.
  • Dotterbolaget Midsummer Italia erhöll i april en första bidragsutbetalning på cirka 75 miljoner kronor från den italienska investeringsmyndigheten Invitalia för etableringen av fabriken i Bari, Italien, som en följd av att fem DUO-maskiner nu är installerade i Bari.
  • En nyinköpt laminator skeppades till Midsummer Italia, som ett led i färdigställande av den italienska fabriken för drift.
  • Midsummer utvaldes av EU Innovation Fund för att erhålla ett bidrag på cirka 375 miljoner kronor för en ny 200 MW megafabrik i Sverige för tillverkning av tunnfilmssolceller. Midsummer var en av enbart tre europeiska solcellstillverkare som valdes ut för detta stöd.
  • Midsummer har tillsammans med bl a University of New South Wales (UNSW) och världens tre största solpanelstillverkare beviljats finansiering för ett forskningsprojekt för att utveckla en kisel-CIGS tandemsolcell med 30 procents verkningsgrad.
  • Midsummer får en beställning på ett 500 kvm stort solcellstak från Pioneer Knitwears, ett av de ledande textilföretagen i Bangladesh. Taket täcker en del av Pioneers textilfabrik och finansieras av dess kund, en av världens största butikskedjor för kläder.

Delårsrapporten i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Bifogade filer

Midsummer Delårsrapport Q2 2023 (application/pdf)

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!