Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma 2022

Den svenska tillverkaren av solcellstak Midsummer höll sin årsstämma den 7 juni. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2021 samt valde Lars-Ola Lundkvist som ny styrelseledamot.

Lars-Ola Lundkvist är ny ledamot i Midsummers styrelse. Han är en internationell företagsledare med fokus på teknikföretag. Nuvarande och tidigare styrelse- och ledningsuppdrag inkluderar Lagercrantz Group, Kraftpojkarna AB, Deva Group, Beijer Electronics Group, Automation Region och ABB.

Stämman omvalde styrelseordförande Jan Johansson samt ledamöterna Philip Gao, Lisa Pers-Ohlsén, Johan Magnusson och Jan Lombach. Claes Hofmann avböjde omval.

I övrigt fattade Midsummers stämma följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2021 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Stämman beslutade att avveckla sälj- och marknadskommittén samt revisionskommittén, samt att istället tilldela dessa arvoden till samtliga övriga ledamöter.

Ett årligt arvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedning enligt de förslag som framgick av kallelsen.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!