Midsummer och EU undertecknar avtal om EU-stöd till ny svensk solcellsfabrik

Förhandlingar om villkoren för det stöd från EU som det svenska solenergiföretaget Midsummer blivit utvalt till för uppförandet av en ny megafabrik för tillverkning av solceller i Sverige har nu slutförts och båda parter har undertecknat avtalet.

Det var i juli som EU Innovation Fund meddelade att man valt ut den svenska tillverkaren av solceller Midsummer till ett etableringsstöd på 32,3 miljoner euro, cirka 367 miljoner kronor, för en ny s k megafabrik för tillverkning av solceller i Sverige med kapacitet att producera 200 MW solceller årligen.

Efter förhandlingar om villkoren för stödet har Midsummer och EU Innovation Fund nu undertecknat avtalet (grant agreement) vilket bl a reglerar tidsplanen för uppförandet, datum för utbetalning av stödet, motfinansiering m m.

Produktionsstart 2026

Målet med projektet är att bygga en fabrik i Sverige för tillverkning av 200 MW tunnfilmssolceller årligen vilket tillsammans med den fabrik som Midsummer färdigställer i Italien skulle ge koncernen en årlig produktionskapacitet på 250 MW solceller. (Färdigställande och produktionsstart av den italienska fabriken är helt oavhängigt stödet från EU Innovation Fund.)

Produktionsstart för den nya svenska fabriken planeras för det första kvartalet 2026. Dessförinnan, under 2025, sker installation av utrustning, testproduktion för funktionalitetstester, certifiering av fabriken och utbildning av personal.

Midsummer har utvärderat ett antal svenska lämpliga orter för etableringen och ett fåtal kvarstår nu som kandidater för den fabrik som skulle ge cirka 250 arbetstillfällen.

Projektet följer den tidslinje och omfattning som tidigare kommunicerats. Innan den första utbetalningen kan ske måste projektet i sin helhet ha finansieringen säkrad. Bidraget från EU:s innovationsfond motsvarar cirka 50 procent av den motfinansiering som återstår för att ta del av bidraget. Midsummer undersöker nu möjligheterna att motfinansiera EU-bidraget med en kombination av kapital, lån samt annan publik finansiering. Midsummers långsiktiga mål är att expandera den totala produktionen till över 1 GW till 2030.

Ultralätta paneler, ultralåga klimatavtryck

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Stödet lämnas specifikt för uppförandet av en fabrik i Sverige för tillverkning av Midsummers egenutvecklade tunnfilmssolceller av typen CIGS som är tunna, lätta, flexibla och med ultralåga klimatavtryck. De är särskilt lämpliga för installation på de många tak runt om i Europa som inte klarar vikten av traditionella solpaneler av kisel, samt för det ökande antal organisationer som strävar efter klimatneutralitet i sina verksamheter.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!