Midsummer utvalt till EU-stöd på 375 miljoner kronor för ny svensk solcellsfabrik

Sveriges enda solcellstillverkare Midsummer har utvalts av EU för att erhålla ett bidrag på drygt 32 miljoner euro, cirka 375 miljoner kronor, för en ny 200 MW megafabrik i Sverige för tillverkning av tunnfilmssolceller.

Det är EU:s innovationsfond, ett av världens största finansieringsprogram för innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp, som valt ut svenska Midsummer för ett stöd på drygt 32 miljoner euro för en ny solcellsfabrik i Sverige.

Stödet lämnas specifikt för uppförandet av en fabrik i Sverige för tillverkning av tunnfilmssolceller av typen CIGS som är tunna, lätta, flexibla och med ultralåga klimatavtryck. De är särskilt lämpliga för installation på de många tak runt om i Europa som inte klarar vikten av traditionella solpaneler av kisel.

– Det är självfallet mycket glädjande att bli utvald till detta stöd för vår kommande megafabrik i Sverige. Vi har ambitioner att bli Europas största tillverkare av tunnfilmssolceller med ett flertal fabriker runt om i Europa och detta stöd underlättar förstås etableringen av vår andra megafabrik – vi öppnar snart en 50 MW-fabrik i Italien, säger Sven Lindström, VD. Midsummer.

EU har i denna utlysning anslagit sammanlagt 3,6 miljarder euro till 41 storskaliga europeiska projekt för lansering av innovativa teknologier inom miljöteknik. Målet är att bidra till en europeisk och global grön omställning med finansiellt stöd till innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

– Godkännandet av vår ansökan är förstås en kvalitetsstämpel för vår teknologi, våra framtidsplaner och för oss som företag. Utvärderingen av EUs experter är ett nålsöga att passera igenom. Vi är en av få plattformar som kan skala i Europa och den mest miljövänliga. Det är viktiga faktorer för EU som snabbt vill minska koldioxidutsläppen i Europa och framför allt göra det med inhemska (europeiska) tillverkare, värdekedjor och produkter, menar Sven Lindström.

Innovationsfonden fick i denna vända in 239 ansökningar i olika kategorier, av vilka 41 valdes ut för stöd efter fyra månaders utvärdering. Midsummer är ett av endast tre europeiska solcellsföretag som utvalts för stöd. Av de totalt 41 storskaliga projekt inom alla kategorier som utvalts av EU för finansiellt stöd är tre svenska; förutom Midsummer är det H2 Green Steel (grönt stål) och Biorefinery Östrand (grönt flygbränsle). Förra året fick Vattenfalls, LKABs och SSABs gemensamma projekt HYBRIT stöd från samma fond.

I utvärderingen av Midsummers ansökan gav EU projektet toppbetyg särskilt när det gäller skalbarhet och potential att minska utsläpp av växthusgaser. Man anser att ”the proposal offers good potential to create new value chains in Europe in the field of thin film PV manufacturing industry, which will have a positive impact on European competitiveness”.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!