Eric Jaremalm ny VD för Midsummer

Styrelsen för det svenska solenergibolaget Midsummer har beslutat att tillsätta Eric Jaremalm till ny verkställande direktör för koncernen. Eric Jaremalm är en av grundarna av Midsummer för 20 år sedan och har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla internationella teknikföretag.

Eric Jaremalm grundade Midsummer tillsammans med bl a nuvarande VD Sven Lindström år 2004 och har sedan dess innehaft ledande roller på företaget, bl a vice VD, operativ chef och finanschef.

Förutom att ha medverkat till att bygga Midsummer till en ledande global aktör inom tunnfilmssolceller med en unik teknologi, har Eric Jaremalm arbetat med försäljning och utveckling på teknikföretaget Mycronic i drygt fem år (baserad i Japan).

Han har av styrelsen utsetts för att leda bolaget i det kommande arbetet med ökat fokus på kommersiell utveckling och internationalisering av verksamheten som bl a innefattar öppnandet av en ny 50 MW fabrik i Italien och en 200 MW fabrik i Sverige.

– Styrelsen anser att Eric Jaremalm bidrar med stor erfarenhet av bolaget, tekniskt kunnande och internationellt försäljningsarbete. Han har i sina olika roller i företaget visat på förmåga att fokusera, prioritera och leverera, vilket är och kommer att vara av stor vikt för arbetet framåt, säger Robert Sjöström, styrelseordförande, Midsummer.

Sven Lindström meddelade i början av oktober att han avser att sluta som VD men fortsätta på Midsummer som vice VD, ansvarig för affärsutveckling och ansvarig för produktportföljen.

Robert Sjöström har ombetts av styrelsen att förutom sitt uppdrag som styrelsens ordförande även stödja företagets ledning gällande operativa frågor bl a fokuserade på marknad och försäljning.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktpersoner:
Eric Jaremalm
tillträdande VD, Midsummer
E-post: eric.jaremalm@midsummer.se
Telefon: 070-776 47 49

Robert Sjöström
Styrelseordförande, Midsummer
E-post: robertsjostrom1964@gmail.com
Telefon: 08-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Bifogade filer

Eric Jaremalm ny VD för Midsummer (application/pdf)

Eric Jaremalm, Midsummer (image/jpeg)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!