Midsummer lanserar program för minskade kostnader och förbättrat kassaflöde

Det svenska solenergibolaget Midsummer lanserar ett stort effektiviseringsprogram som bl a innebär en omorganisation av koncernen och uppsägningar av viss personal samt en strategisk översyn av koncernens kort- och långsiktiga finansiering.

För att bättre positionera Midsummer för en lönsam tillväxt har bolaget tagit beslut om att genomföra ett effektiviseringsprogram som beräknas ge besparingar på drygt 40 miljoner kronor på årsbasis och även kortsiktiga förbättringar gällande sysselsatt kapital. Omstruktureringskostnaderna uppskattas uppgå till cirka tre miljoner kronor vilket kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet 2023. Effekten av programmet kommer att bli synligt i början av 2024.

Ett sparprogram lanserades redan i somras för att se över koncernens kostnadsmassa över hela linjen, inklusive val av material samt översyn av produkt- och tjänsteleverantörer. Detta arbete utökas och accelereras nu och kommer att innefatta neddragningar av cirka 50 heltidstjänster inom såväl produktion som administration i Järfälla. Detta kommer inte att påverka företagets uppstart i Italien.

– Vi öppnar snart Europas största fabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller i Bari, Italien och måste säkra resurser till detta, samt långsiktigt fokusera produktionen dit. Det medför tyvärr vissa neddragningar i Sverige. Målet att starta driften i Italien snarast möjligt för att dels kunna börja sälja stora volymer paneler från denna fabrik till kunder som väntar på dem, dels att kunna utlösa del två av det investeringsstöd vi har avtalat om med italienska myndigheter, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

Utöver ovan nämnda besparingar beräknas även tillverkningskostnaden sänkas över tid till 60 procent av nuvarande produktionskostnader när upprampning sker i Italien.

Midsummer Italia ger god bruttomarginal vid full drift

Midsummer närmar sig en uppstart av denna fabrik som, fullt utbyggd, kommer att kunna producera 50 MW solpaneler årligen. Under 2024 är målsättningen att producera cirka 25 MW i Italien med en årstakt om 50 MW i slutet på året. Vid 50 MW produktion beräknas den italienska fabriken leverera en bruttomarginal på cirka 15 procent. De första solpanelerna kommer att produceras under det sista kvartalet i år och den italienska investeringsmyndigheten Invitalia kommer därefter att påbörja sin granskning av verksamheten för beslut om nästa utbetalning på cirka 100 miljoner kronor i investeringsstöd som beräknas utbetalas under det första eller andra kvartalet 2024.

Under året har Midsummer sett ett ökat intresse för sina solceller och sålda volymer växer. Bolaget har genomfört de första leveranserna av solpaneler till de kunder man tecknat avsiktsförklaringar med och dessa samarbeten fortsätter att utvecklas väl. Med ökade produktionsvolymer och ett fokuserat försäljningsarbete kan Midsummer möta den växande efterfrågan på sina lätta solpaneler för stora platta tak.

För ett effektivare försäljningsarbete och ett tydligt affärs- och lönsamhetsfokus har företaget även fattat beslut om att bolagisera försäljning, installation och marknadsarbetet i ett separat dotterbolag.

Ny roll för VD Sven Lindström

När Midsummer nu går in i nästa utvecklingsfas ställs nya krav på ledningsarbetet. I samband därmed har VD och grundare Sven Lindström meddelat styrelsen att han anser att någon annan bör inneha VD-rollen för att leda bolaget framåt. Han kvarstår som VD tills en ny VD för Midsummer blir utsedd. Därefter kommer han fortsatt att ha en ledande ställning i en position som teknik- och affärsutvecklingsansvarig för Midsummer.

– Jag har varit VD i 20 år och medverkat till att bygga Midsummer till en ledande global aktör inom tunnfilmssolceller med en helt unik teknologi men när vi nu behöver fokusera mer på kommersiell utveckling, internationalisering och kundfokus tycker jag att jag kan bidra bättre i en annan mer teknisk roll, säger Sven Lindström.

– Styrelsen uppskattar att Sven stannar kvar i en ny roll på Midsummer för att därigenom kunna fortsätta att bidra till företagets utveckling med all den djupa tekniska kompetens och långa erfarenhet inom solenergi han besitter, säger Robert Sjöström, styrelseordförande, Midsummer.

Etablering av 200 MW-fabrik i Sverige

EU Innovation Fund meddelade i juli i år att man tilldelat Midsummer ett villkorat investeringsbidrag på 32 miljoner euro för att etablera en 200 MW fabrik i Sverige. Syftet är att stödja etableringen av en europeisk solcellsindustri.

Genom EUs beslut om stöd och i samband med ovanstående åtgärder har styrelsen påbörjat arbetet att säkra erforderlig motfinansiering. Under förutsättning att den svenska anläggningen är i drift kommer Midsummer att få en årlig produktions- och försäljningsvolym på 250 MW vilket beräknas ge en omsättning på 2-2,5 miljarder kronor med en bruttomarginal på cirka 15 procent. Detta möjliggör fortsatt egenfinansierad tillväxt.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!