Valberedning utsedd inför Midsummers årsstämma 2022

Valberedningens ledamöter inför Midsummers årsstämma 2022 har nu utsetts. Årsstämman avses hållas i Kista den 7 juni 2022.

Valberedningen har utsetts i samråd med de fem till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden per den 30 september 2021 och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens består av styrelseordförande Jan Johansson, utsedd av aktieägare som är anställda i Midsummer. Övriga ledamöter är Philip Gao, som representerar eget och närståendes innehav, Peter Lindell, utsedd av Cidro Förvaltning, Mats Hellström, utsedd av Nordea samt Jan Lombach, som representerar eget innehav.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer och arvode för revisorer, samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Midsummer AB (publ)
Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Eller per e-post till: valberedningen@midsummer.se

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2022

Valberedningens förslag avses komma att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!