Utfall av utnyttjandeperiod för Midsummers teckningsoptioner av serie TO2

Utnyttjandeperioden avseende de teckningsoptioner av serie TO2 (”TO2” eller ”Teckningsoptioner”) som Midsummer AB (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under maj 2023 (”Företrädesemissionen”) är nu genomförd. Midsummer tillförs cirka 110 TSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Under maj 2023 genomförde Midsummer en företrädesemission av units. Varje (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen uppgick till 12,00 SEK per unit, motsvarande 3,00 SEK per aktie. TO2 gavs ut vederlagsfritt i samband med Företrädesemissionen där varje (1) TO2 medförde rätt att teckna en (1) ny aktie i Midsummer till ett lösenpris motsvarande 4,00 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till cirka 55 procent och antalet TO2 som emitterades uppgick till 15 000 000.

Den 16 november 2023 avslutades utnyttjandeperioden för TO2. Totalt utnyttjades 27 519 Teckningsoptioner, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 0,2 procent av samtliga utestående Teckningsoptioner, för teckning av lika många aktier i Midsummer till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Genom Teckningsoptionerna tillförs Midsummer därmed cirka 110 TSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Midsummer med 27 519 aktier, från 129 399 945 till 129 427 464 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår till cirka 0,02 procent. Aktiekapitalet ökar med 1 100,76 SEK från 5 175 997,80 till 5 177 098,56 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!