Svenska kyrkan väljer Midsummer som leverantör av solcellstak

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har blivit godkänt som ramavtalsleverantör av solcellsinstallationer till Svenska kyrkan, en av landets största fastighetsägare.

– Vi har ända sedan vi grundades år 2004 bedrivit ett gediget hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan och alla aspekter av vår verksamhet, vilket bl a yttrar sig i att våra solceller av tunnfilm har enbart en tiondel så stor klimatpåverkan sett över en livscykel som traditionella solpaneler av kisel. Detta låga klimatavtryck blir allt viktigare för allt fler kunder, säger Midsummers VD Eric Jaremalm.

Företagets hållbarhetsarbete samt panelernas diskreta utseende och ultralåga klimatavtryck är faktorer som gjorde att Midsummer valdes ut som en av fyra godkända ramavtalsleverantörer av solceller till Svenska kyrkan.

– Våra solcellstak är ytterst diskreta och ser ut som vanliga plåttak. Det är också en viktig faktor för inte bara kulturmärkta byggnader utan även för alla fastighetsägare som vill ha vackra tak. Med Midsummers solpaneler blir den visuella påverkan på skyddade byggnader lägre, liksom även den materiella påverkan då våra modeller kan fästas på tak utan behov av penetrering av taken, säger Eric Jaremalm.

Många kyrkobyggnader skyddade

Många av Sveriges kyrkobyggnader är skyddade genom kulturmiljölagen. För att ändra i ett kyrkligt kulturminne krävs tillstånd från landets länsstyrelser, och de har generellt visat sig restriktiva när det gäller tillstånd till att sätta upp solceller och traditionella solpaneler på till exempel på kyrktak. Den visuella och materiella påverkan har bedömts bli för omfattande för att åtgärden ska kunna tillåtas. Emellertid är många av Svenska kyrkans byggnader inte skyddade kyrkobyggnader, utan församlingarna har också ett stort antal församlingshem, ekonomibyggnader och andra byggnadstyper som lämpar sig väl för solcellsinstallationer.

Svenska kyrkan har tagit fram en färdplan för klimatet med ambitionen att vara klimatneutral år 2030. Målen för produktion av förnybar el är högt ställda: ökningen av installerad effekt från solel i Svenska kyrkan ska överstiga ökningen för Sverige i stort och på så sätt bidra till Sveriges energiomställning.

Svenska kyrkan är med sina sammantaget nästan 20 000 byggnader, varav 3 400 kyrkobyggnader, och nära fyra miljoner kvadratmeters yta en av landets största fastighetsägare.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!