Midsummers VD kommenterar artikel i Dagens Industri

I en artikel i Dagens Industri anklagas vi för att ha underdrivit eller undanhållit positiv information om avsiktsförklaringar med stora aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation och långt gående diskussioner med nya potentiella kunder om framtida leveranser av stora volymer solpaneler.

Det var inte länge sedan samma tidning avfärdade våra avsiktsförklaringar med ord som ”orimliga” och ”bluff”.

Sanningen är att de förstås existerar och utvecklas, och att vi använder försiktighetsprincipen i offentliggörandet av dem. Vi har i pressmeddelanden tydligt angett att överenskomna volymer gäller minst, över eller mer än angivet antal MW, d v s det kan bli mer. Vi har inte heller namngett våra nya partners och kommunicerar förstås inte diskussioner med potentiella kunder innan det finns skriftliga avtal.

Samma princip gäller teoretiska scenarier och spekulationer om t ex kassaflöden och kapitalbehov. Dagens Industri påstår att vi ”mörkat” ett framtida kapitalbehov. Det är inte sant. Vi har i all kommunikation kring den nyligen genomförda nyemissionen varit mycket tydliga med till vilken produktionsnivå kapitalet från denna emission skulle räcka: en utbyggd produktionskapacitet i Järfälla samt ytterligare 20 MW vid en möjlig ny fabrik i Sverige.

Fabriken i Bari, Italien på 50 MW är redan finansierad och där sker nu installation av maskiner som laminatorer och rekrytering av nyckelpersonal har påbörjats.

Vi har i delårsrapporter m m varit tydliga med att våra ambitioner sträcker sig längre än så och att vi siktar på en produktionskapacitet på minst 1 GW år 2030, från ett flertal fabriker. Att detta kräver investeringar/kapital kan ingen missta sig om.

Utbyggnadstakten är ett val man själv gör och således är nivån på kapitalbehov, kassaflöde m m snarare ett närmast oändligt antal teoretiska scenarier. DIs påstående att ”ytterligare hundratals miljoner kronor i finansiering och därmed nyemissioner behövs innan positivt kassaflöde nås” är således inte korrekt.

Våra planer på nya fabriker är allmänt kända, hur mycket de skulle kunna producera och kosta m m och företagets finansiella ställning presenterar vi noggrant i bl a delårsrapporter. Denna information finns tillgänglig sedan tidigare om man vill sammanställa den och dra egna slutsatser eller göra egna scenarier. Vi lämnar inga prognoser.

Midsummer är ett företag med stor potential, Sveriges enda tillverkare av solceller och med attraktiva produkter för samarbetspartners och slutkonsumenter, samt med en ambition att med en snabb och stark tillväxt bli Europas ledande tillverkare av tunnfilmssolceller och därmed också ett mycket lönsamt företag om vi lyckas. Som för alla teknikföretag med unika produkter och globala ambitioner är vägen dit är inte alltid alldeles spikrak men ingen bör betvivla vår potential, kompetens, hårda arbete och ärliga uppsåt.

Sven Lindström
Medgrundare och verkställande direktör
Midsummer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!