Midsummers delårsrapport för andra kvartalet 2020

Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020. Nettoomsättningen för koncernen för första halvåret 2020 uppgick till 62,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -8,3 miljoner kronor. Bolaget fick under andra kvartalet en ny order på två DUO-system inom ramverket för sin gröna obligation. Därtill lanserade företaget en ny webbplats samt presenterade sin första 500 Watts-solpanel och tog steget upp på First North Premier Growth Market.

Midsummer uppvisar en nettoomsättning för det första halvåret 2020 på 62 511 TSEK (133 356 TSEK för första halvåret 2019). Nettoomsättningen för andra kvartalet var
28 412 TSEK (106 473 TSEK andra kvartalet 2019). Rörelseresultatet för koncernen för första halvåret 2020 blev -8 278 TSEK (10 984 TSEK för första halvåret 2019). För andra kvartalet blev rörelseresultatet -12 407 TSEK (2 914 TSEK för andra kvartalet 2019).

VD Sven Lindström kommenterar:
”Våren 2020 kommer i historieböckerna att beskrivas i olika termer av avstånd, nedstängningar och begränsningar på grund av den rådande pandemin. För Midsummer kom det gångna kvartalet i stället att innebära nya sätt att mötas digitalt – både via interna och externa arbetsmetoder för att anpassa oss till situationen, samt en helt ny webbplats som tydligt och användarvänligt beskriver oss som företag och tar väl hand om besökaren. Så på flera plan har vi ändå kommit närmare varandra och våra kunder med nya insikter, ny effektivitet och nya idéer.

På grund av rådande omständigheter är det dock svårt att träffa nya kunder i Kina. Även de kunder vi redan jobbar med blir fördröjda i sina samtal med myndigheter på grund av de nedstängningar som infördes i bl.a. Peking i början av sommaren. Detta påverkar så klart och ger oss ytterligare vatten på kvarn om att egen produktion i Europa är vägen att gå.

Trots detta och även om processen tog längre tid än vanligt kunde vi i slutet av juni avsluta en affär om två DUO-system till en asiatisk kund. Ordern skedde inom ramverket för Midsummers gröna obligation och var en glädjande bekräftelse om att Asiens gröna investeringsvilja och intresse för våra unika produktionssystem kvarstår. Vi har också fått en mindre order på en uppgradering av ett befintligt system på ett universitet i Kina i dagarna.

Mot ny fabrik i Italien
För att expandera vidare i Europa, och fortsätta producera lokalt för den europeiska marknaden, är vi just nu i färd med att sätta upp en ny fabrik i Italien. Vi har påbörjat bildandet av ett italienskt dotterbolag och i månadsskiftet juni-juli besökte jag tillsammans med den statliga organisationen Invitalia flera intressanta möjliga platser för vår fabrik. Vi förhandlar nu hyresavtal med fastighetsägarna och förväntas ha detta på plats i slutet Q3 för att sedan formellt lämna in en ansökan till Invitalia om etableringsstöd. Det blir en spännande höst!

Nya teknologiska framsteg och börsflytt
Några nedstängningar har inte varit aktuella för Midsummer. Vi håller ett fortsatt högt tempo och kunde under våren och försommaren både tillkännage ett fortsatt avancemang på börsen i och med vår flytt till First North Premier Growth Market och en helt ny 500-Wattspanel – Midsummer Magnum. Midsummer Magnum har på kort tid genererat en hel del intresse i branschmedia och många nyfikna kunder hör av sig. Försäljningsvolymen för våra övriga solpanelsprodukter växer stadigt och vi ser ett behov att öka produktionen för att möta efterfrågan.

Vi utvecklade vår nya teknologi för kontaktering av solceller – PowerMesh Technology – och kunde i början av juli presentera den för omvärlden. PowerMesh Technology innebär en ökad effekt och ännu diskretare utseende hos våra slutprodukter. Vi fortsättar alltså att satsa på produktutveckling och både förfinar och förbättrar marknadens redan snyggaste solpaneler.

Gröna investeringar på riktigt
Midsummer solpaneler är inte bara snygga och diskreta. Våra produkter håller en alldeles särskilt hög klass när det kommer till låga koldioxidavtryck. I juni publicerades en ny livscykelanalys som visar att koldioxidavtrycket från Midsummers svensktillverkade solpaneler är nästan 90 % mindre än från konventionella kiselbaserade solpaneler tillverkade i Kina. Detta tack vare vår avancerade teknologi och den svenska tillverkningen. Med våra DUO-maskiner har vi knäckt koden till masstillverkning av tunna, böjbara CIGS-solceller och produktionsprocessen är både snabb och har låg energiförbrukning.

Midsummers kunder på den amerikanska marknaden
På den amerikanska marknaden har vår kund Sunflare sett en tillväxt inom friluftsindustrin. Fler amerikaner tillbringar tid utomhus vilket även syns i deras försäljningstillväxt i det segmentet. I segmentet fritidsfordon har de sett en 25 procentig försäljningstillväxt och upp till 80 % av kunderna väljer att få sitt fordon utrustat med solpaneler från Sunflare. Även segmentet modulhus visar en positiv tillväxt.”

Viktiga händelser april – juni 2020

  • Midsummer flyttar upp till Nasdaq First North Premier Growth Market

  • Nya Midsummer.se lanseras

  • Ny LCA visar att koldioxidavtrycket från Midsummers solpaneler är nästan 90 % mindre än från konventionella kiselbaserade solpaneler tillverkade i Kina.

  • Midsummer Magnum – 500 Watt per solpanel

  • Maskinorder på två DUO-system inom ramverket för Midsummers gröna obligation.
     

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet på Midsummers IR-sida under Rapporter.
 

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 14 augusti 2020.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!