Midsummer ringer åter öppningsklockan vid Nasdaq Stockholm

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummer (https://midsummer.se/) har återigen ringt öppningsklockan på Nasdaq Stockholm och börjat handla med sin gröna obligation (https://midsummer.se/ir/green-bond/) noterad på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

VD, anställda och representanter från styrelsen från solenergiföretaget Midsummer var idag närvarande på Nasdaq Stockholm för att ringa öppningsklockan för sin gröna obligation på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Handeln med den gröna obligationen, som emitterades den 25 april 2019 med ett belopp på 200 miljoner SEK, har nu startat.

Den gröna obligationen öppnar upp för expansion

Med den gröna obligationen noterad på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer, fortsätter Midsummer att expandera fabriken i Järfälla. Produktions-kapaciteten utvidgas och under sommaren har företaget fått ny utrustning för att ytterligare öka sin produktionskapacitet.

– Med den gröna obligationen noterad på Nasdaq Stockholm kommer vi att kunna dra fördel av det starka momentum som vi har i vår verksamhet för tillfället. Vi känner oss stärkta av det goda intresset för vår strategi, affärsmodell och intresse för att investera i Midsummers fortsatta arbete för att stärka vår ledande position inom den snabbväxande marknaden för lätta, flexibla tunnfilmssolceller, säger Midsummers VD Sven Lindström.

Midsummer har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en naturlig och integrerad del av bolagets verksamhet. Intäkterna från den gröna obligationen kommer att användas för att expandera produktion och distribution av solpaneler och solceller; produktion av utrustning för tillverkning av solceller; forskning och utveckling av solpaneler och solceller samt erbjuda finansieringslösningar för försäljning av tillverkningssystem.

Minimalt koldioxidavtryck

Midsummers tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler, t.ex. jämfört solpaneler med kiselsolceller och glas, vilket har bekräftats av livscykelanalyser utförda av oberoende miljöanalysföretag. Ett allt större fokus inom förnybar energi riktas nu mot det totala koldioxidavtrycket, d v s inte enbart den mängd energi som slutprodukten konsumerar och producerar utan även mängd och typ av energi som krävs för tillverkning och drift av produkten – en diskussion som har exploderat när det gäller bl. a eldrivna fordon. Midsummers flexibla tunnfilmssolceller har ett koldioxidavtryck på endast 1/10 av vad solpaneler med kiselsolceller och glas har.

För bilder, vänligen besök: https://midsummer.se/press/media-gallery/ 

2019-08-22

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer

Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Det energiproducerande plåttaket Midsummer solar roofs levereras med integrerade solpaneler för enkel installation. Midsummers lätta, tunna och flexibla solpaneler ger ett estetiskt tilltalande solcellstak som även håller att gå på.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: https://midsummer.se 

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 13:30 CET den 22 augusti 2019.

Bifogade filer

Pressmeddelande (PDF) (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!