Midsummer erhåller betalning från Invitalia på 91 miljoner kronor

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har erhållit en bidragsutbetalning på 91 miljoner kronor från den italienska investeringsmyndigheten Invitalia för färdigställandet av sin fabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller i Bari, Italien.

Detta är den andra utbetalningen enligt det avtal parterna slutit och följer på den godkända fabriksinspektion Invitalia gjorde i slutet av april. All tillverkningsutrustning finns nu installerad på plats och fabriken är redo att skala upp produktionen i takt med ökande försäljning och när nödvändiga fabriks- och produktcertifieringar blir klara.

Sammantaget kommer Midsummer att få cirka 235 miljoner kronor i form av bidrag för att starta tillverkningen i vad som blir Europas största fabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller med en årlig produktionskapacitet på 50 MW.

Den första utbetalningen på cirka 73 miljoner kronor skedde förra året. En mindre betalning förväntas även från Region Puglia under sommaren 2024 och en slutlig betalning för den produktionsrelaterade delen av projektet förväntas inkomma år 2025. Dessa återstående betalningar uppgår till cirka 20 miljoner kronor totalt.

Till detta kommer cirka 50 miljoner kronor som är kopplat till FoU-delen av projektet och som betalas ut från och med år 2025 fördelat på ett flertal utbetalningar i samband med att bolaget uppnår vissa milstolpar.

”Ännu en milstolpe”

– Det är förstås glädjande att erhålla dessa medel och kunna konstatera att samarbetet med Invitalia fungerar som det ska. Barifabriken gör oss ledande inom tunnfilmssolceller i Europa med kapacitet att leverera solceller till främst de många svaga industriella tak runt om i Europa som inte klarar vikten av kiselpaneler. Det är det segment vi identifierat som mest intressant för Midsummer, och en gigantisk marknad uppskattad till 25 GW (20-30 miljarder euro) årligen, säger Eric Jaremalm, VD, Midsummer.

Midsummer planerar även en ny 200 MW fabrik i Flen som ska kunna starta produktion år 2026.

Invitalia är en statlig institution för investeringar och ekonomisk utveckling, som ägs av det italienska ekonomidepartementet. Invitalia strävar efter att öka Italiens ekonomiska tillväxt och fokuserar på strategiska sektorer för utveckling och arbete. Man har identifierat förnybar energi som en viktig sektor.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktpersoner:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Eric Jaremalm
VD, Midsummer
E-post: eric.jaremalm@midsummer.se
Tel: 08-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!