Midsummer emitterar sin första gröna obligation

Den ledande utvecklaren och leverantören av avancerade tekniska lösningar för solenergi Midsummer AB ("Midsummer") emitterar sin första gröna obligation.

Den gröna obligationen om 200 MSEK har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,5% och emitteras under ett ramverk om 500 MSEK. Den gröna obligationen avses noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

– Genom att ge ut vår första gröna obligation så kan vi dra fördel av det starka momentum som vi har i vår verksamhet för tillfället. Vi har i samband med emissionen träffat nordiska obligationsinvesterare och vi känner oss stärkta av det goda intresset för vår strategi, affärsmodell och intresse för att investera i Midsummers fortsatta arbete för att stärka vår ledande position inom den snabbväxande marknaden för lätta, flexibla tunnfilmssolceller", säger Midsummers VD Sven Lindström.

Midsummer har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en naturlig och integrerad del av bolagets verksamhet. Likviden från den gröna obligationen kommer att nyttjas för att finansiera (i) produktion och distribution av solcellspaneler och solceller, (ii) produktion av tillverkningsutrustning för solcellspaneler och (iii) forskning och utveckling av solcellspaneler, solceller och tillverkningsutrustning för solcellspaneler och solceller.

Midsummers gröna ramverk har etablerats i linje med 'ICMAs Green Bond Guidelines' och Sustainalytics har tillhandahållit en 'Second Party Opinion'.

DNB Markets och Nordea har agerat rådgivare för det Gröna Ramverket och finansiella rådgivare för transaktionen. Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare.

För bilder på CIGS tunnfilmssolceller och Midsummers tillverkningsutrustning, vänligen besök https://midsummer.se/press/media-gallery eller kontakta VD, Sven Lindström.

12 april 2019

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se 

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 12 april 2019.

Bifogade filer

Pressmeddelande (PDF) (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!