Midsummer ABs delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Koncernen uppvisar under kvartalet en nettoomsättning på 11 898 TSEK (11 881 TSEK). Försäljningen av solpaneler via partners ökar kraftigt medan försäljningen via egna installationer minskar.

Nettoomsättningen för koncernen under det tredje kvartalet 2023 var 11 898 TSEK (11 881 TSEK). Resultat per aktie för koncernen under kvartalet var -0,57 SEK/aktie (-0,68 SEK/aktie) före utspädning och -0,52 SEK/aktie (-0,68 SEK/aktie) efter utspädning. Nettoomsättningen för årets första nio månader var 34 938 TSEK (35 534 TSEK).

Under det tredje kvartalet ökade försäljningen av solpaneler med 52 procent medan försäljningen via egna solpanelsinstallationer minskade med 45 procent, som en följd av ett ökat fokus på försäljning via europeiska takmaterialsföretag samt solcellsinstallatörer.

Läs hela delårsrapporten i bifogad fil.

– Det är glädjande att försäljningen av solpaneler ökar med mer än 50 procent då planen framgent är att fokusera på just försäljning via partners istället för egna installationer. Det är där vi kan skala upp snabbast när den utökade produktionskapaciteten väl finns på plats, kommenterar Midsummers VD Sven Lindström.

– Vi accelererar färdigställandet av fabriken i italienska Bari med installation av ett flertal maskiner för tillverkning av tunnfilmssolceller under årets sista månader. Därmed är vi är redo för en fullt automatiserad produktionsstart under det första kvartalet 2024, vilket dels kvalificerar oss för ett bidrag från Invitalia på cirka 100 miljoner kronor, dels ger oss möjlighet att börja leverera solpaneler till främst den italienska marknaden.

Några väsentliga händelser under kvartalet och efter periodens utgång:

  • Midsummer inleder ett omfattande samarbete med Finlands ledande leverantör av takmaterial Katepal. Katepal kommer att erbjuda Midsummers tunna och lätta solpaneler till sina kunder i Finland.
  • Lansering av Scanias soldrivna världsunika hybridlastbil till vilken Midsummer är leverantör av solpaneler. Det är den första lastbilen i världen som använder solpaneler för att ge energi till lastbilens drivlina.
  • Midsummer har utvalts av EU Innovation Fund för att erhålla ett villkorat bidrag på cirka 375 miljoner kronor för en ny 200 MW megafabrik i Sverige för tillverkning av tunnfilmssolceller.
  • Midsummer lanserar ett effektiviseringsprogram som bl a innebär en omorganisation av koncernen och uppsägningar av viss personal samt en strategisk översyn av koncernens kort- och långsiktiga finansiering. Programmet beräknas ge besparingar på drygt 40 miljoner kronor på årsbasis.
  • Fabriken i italienska Bari utrustades med en ny screenprinter, en ny laminator samt ytterligare en DUO-maskin. Sveriges ambassadör i Italien Jan Björklund besökte fabriken och fick bl a se den allra första modul som producerats i Bari.

Delårsrapporten i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Finansiell kalender 2024

Midsummer presenterar sin finansiella kalender här. Kommande rapporteringstillfällen är:

23 februari 2024: bokslutskommuniké 2023
19 april 2024: årsredovisning 2023
1 maj 2024: delårsrapport Q1 2024
22 maj 2024: årsstämma
19 juli 2024: delårsrapport Q2 2024
28 oktober 2024: delårsrapport Q3 2024
12 februari 2025: bokslutskommuniké 2024

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Bifogade filer

Midsummer Delår Q3 2023 (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!