Midsummer ABs delårsrapport för det första kvartalet 2024

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2024. Koncernen uppvisar under kvartalet en nettoomsättning på 8 224 TSEK (11 995 TSEK) och ett rörelseresultat på -26 289 TSEK (-35 072 TSEK).

Nettoomsättningen för koncernen under det första kvartalet 2024 var 8 224 TSEK (11 995 TSEK). Intäkter inklusive övriga rörelseintäkter var 11 005 TSEK (12 396 TSEK). Rörelseresultatet var -26 289 TSEK (-35 072 TSEK) medan resultatet före skatt var -19 106 TSEK (-37 061 TSEK). Resultat per aktie för koncernen under kvartalet var -0,15 SEK/aktie (-0,54 SEK/aktie) före och efter utspädning. Soliditeten vid periodens utgång var 37,2 procent (46,5 procent).

Det sparprogram som lanserades 2023 har medfört betydande kostnadssänkningar vilket bidragit till det förbättrade rörelseresultatet. De finansiella intäkterna har ökat tack vare starkare dollar och euro.

Läs hela delårsrapporten i bifogad fil.

– Vi har skiftat våra försäljningsinsatser till större kommersiella och industriella projekt via partners, hellre än egna installationer för privatmarknaden. Det har en större potential men kräver längre beslutsprocesser vilket avspeglas i försäljningssiffrorna för detta kvartal. Nu när våren har kommit ser vi dock att många av försäljningsprocesserna accelererar och nästa steg i vår transformation är att omvandla offerter till orders, kommenterar Midsummers VD Eric Jaremalm.

– Vi har också kompletterat vårt produktsortiment med ett strategiskt exklusivt samarbete med den asiatiska aktören Kaisheng som gör oss än mer attraktiva på vissa segment. Dessutom har en milstolpe nåtts i vårt arbete med att etablera en 200 MW megafabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller i Sverige genom det avtal vi nyligen slöt med Flens kommun om förläggandet av tillverkningen till Flen.

Några väsentliga händelser under kvartalet och efter periodens utgång:

  • Midsummer får en beställning på maskinutrustning för produktion av tunnfilmssolceller från INL, en iberisk forskningsorganisation. Ordervärdet är drygt 16,5 miljoner kronor.
  • Midsummer blir godkänt som ramavtalsleverantör av solcellsinstallationer till Svenska kyrkan, en av landets största fastighetsägare.
  • Midsummer inleder ett samarbete med franska Soprasolar, ett dotterbolag till en av världens största tillverkare av takmaterial Soprema. Soprasolar kommer att integrera Midsummers tunnfilmssolceller i sina takmembran vilket öppnar upp för en mycket stor marknad – svaga tak – för den nya produkten.
  • Midsummer lanserar ett partnerprogram, Midsummer Certified Partner (MCP), för tak- och solcellsinstallatörer i syfte att täcka hela landet och på sikt Norden med certifierade och utbildade installatörer av Midsummers solpaneler.
  • Midsummer inleder ett samarbete med den asiatiska tillverkaren av tunnfilmspaneler Kaisheng för tillverkning av Midsummercertifierade solpaneler för den europeiska marknaden med exklusivitet för Midsummer.
  • Flen i Sörmland har valts ut som etableringsort för Midsummers kommande svenska 200 MW megafabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller.

Delårsrapporten i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Bifogade filer

Q1 2024 (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!