Midsummer ABs delårsrapport för det andra kvartalet 2022

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022. Affärsområde Solcellstak fortsätter att växa med en ökad orderingång för kvartalet på 33 procent och en ökad försäljning på 28 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade med 30 procent för kvartalet, och med 35 procent för det första halvåret.

Nettoomsättningen för koncernen under det första halvåret 2022 uppgick till 23 653 TSEK (17 512 TSEK). Rörelseresultatet var 5 461 TSEK (-56 522 TSEK). Soliditeten var vid periodens utgång 52,7 procent.
 
För det andra kvartalet 2022 var nettoomsättningen 13 148 TSEK (10 130 TSEK). Rörelseresultatet var -50 226 TSEK (-32 850 TSEK). Försäljningen av solceller, solpaneler och solcellstak under kvartalet var 11 500 TSEK (9 018 TSEK).

Företaget förbereder sig för en snabb tillväxt med nya produktionsanläggningar:

– Vår fabrik i Italien färdigställs i rask takt och kommer att börja leverera solpaneler under 2023. Efter att den italienska fabriken på 50 MW är uppe i produktion är målet att etablera en storskalig tillverkning i Sverige på minst 200 MW. Vårt långsiktiga mål är minst 1000 MW årlig produktionskapacitet i Europa till år 2030, säger Midsummers VD Sven Lindström.

– Midsummer äger hela värdekedjan och har decennielång erfarenhet som tillverkare av unika produktionslinor. Teknologin, processerna och affärerna är kommersiellt bevisade. Detta utgör grunden för en fortsatt accelererad expansion.

Delårsrapporten i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Bifogade filer

Q2 2022 MIDS (application/pdf)

Midsummer SLIM (image/jpeg)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!