Midsummer ABs bokslutskommuniké 2022

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2022. Nettoomsättningen för koncernen för det fjärde kvartalet uppgick till 17,8 miljoner kronor och till 53,4 miljoner kronor för helåret 2022. Midsummer slöt ett flertal avsiktsförklaringar i slutet av året om framtida leveranser av 700 MW solceller värda mångmiljardbelopp kommande år och avser att ge ut en grön konvertibel och göra en nyemission av aktier för att finansiera den ökning av produktionskapacitet som krävs.

Perioden i sammandrag:

Fjärde kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 17 842 TSEK (18 657 TSEK).
  • Nettoomsättningen för produktlinjen solcellstak var 17 171 TSEK (16 998 TSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -65 427 TSEK (-39 430 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,72 SEK/aktie (-0,77 SEK/aktie).

Helåret 2022

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 53 376 TSEK (94 406 TSEK).
  • Nettoomsättningen för produktlinjen solcellstak var 45 978 TSEK (37 502 TSEK).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -101 137 TSEK (-111 001 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,42 SEK/aktie (-2,18 SEK/aktie).
  • Soliditeten vid årets slut uppgick till 38,0% (51,5%).

Midsummer har anlitat DNB som finansiell rådgivare för utgivning av en grön konvertibel på 300 miljoner kronor bl a i syfte att lösa in bolagets gröna obligation som förfaller den 25 april 2023. Dessutom har styrelsen bemyndigats att besluta om nyemission av aktier med upp till 20 procent av aktiekapitalet under tiden fram till årsstämman i juni 2023.

– Den stora förändring som nu sker i Midsummer handlar om uppskalning och tillväxt. Produktionen vid huvudkontoret i Järfälla ska i år öka från 2 MW till 4 MW per år. Vår fabrik i Italien kommer att producera 50 MW solceller per år. Och vi vill bygga en ny fabrik i Sverige med en långsiktig produktionskapacitet på 200 MW per år. Det finns ett enormt intresse för våra solceller och vi har täckning för våra aggressiva tillväxtplaner, kommenterar Midsummers VD Sven Lindström.

– Enligt ett scenario vi arbetar med kommer vi att tillverka minst 1,6 GW solceller år 2030 vid ett flertal fabriker runt om i Europa. Med den prisnivå per W vi tecknar avsiktsförklaringar på skulle det ge Midsummer årliga intäkter på tvåsiffrigt antal miljarder kronor, och med mycket sunda marginaler.

Väsentliga händelser oktober – december 2022:

Nettoomsättningen för koncernen under det fjärde kvartalet 2022 var 17 842 TSEK (18 657 TSEK). Rörelseresultatet för koncernen var -65 427 TSEK (-39 430 TSEK) och resultat per aktie under kvartalet var -0,72 SEK/aktie (-0,77 SEK/aktie) såväl före som efter utspädning.

Midsummer tecknar ytterligare ett flertal större avsiktsförklaringar med svenska och internationella takmaterialstillverkare, hustillverkare och solcellsinstallatörer om leveranser av solceller motsvarande drygt 700 MW fördelat över kommande tre till sex år.

Midsummer genomför en riktad nyemission till den turkiska industrikoncernen Murel på drygt 20 miljoner kronor med syfte att skapa ett långsiktigt strategiskt partnerskap kring produktion och försäljning samt att finansiera en utökad produktionskapacitet i Sverige.

Midsummer anlitar DNB som finansiell rådgivare för att sondera med investerare avseende utgivning av en grön konvertibel i syfte att dels lösa in bolagets gröna obligation som förfaller i april 2023, dels ytterligare utöka bolagets produktionskapacitet och tillväxt.

Italiens statliga investeringsmyndighet Invitalia och Midsummer kommer överens om de slutgiltiga villkoren för utbetalning av de bidrag motsvarande cirka 240 miljoner kronor som Midsummer tilldelats för sin satsning på storskalig tillverkning av tunnfilmssolceller i Bari, Italien.

Väsentliga händelser efter årets slut:

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 24 januari 2023 under vilken nyemissionen till Murel godkändes med medföljande ändring av antalet aktier och röster, samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och riktad emission av konvertibler under tiden fram till årsstämman i juni 2023.

Midsummer har levererat ytterligare tre DUO-maskiner från Järfälla till Midsummer Italia i Bari, som därmed har fem av planerade tolv maskiner installerade. Det innebär att Midsummer har uppfyllt alla villkor för den första utbetalningen från Invitalia på cirka 80 miljoner kronor. Rekvisitionen skickades in den 23 februari 2023 och enligt villkoren i bidragsavtalet skall utbetalningen ske inom 60 dagar från mottagen rekvisition.

Midsummer har erhållit ett uppskov för betalning av arbetsgivaravgifter på lite drygt 23 miljoner kronor, på grund av minskade intäkter under covid-pandemin. Uppskovet är till januari 2024. Det innebär att redan inbetalade avgifter på detta belopp återbetalades till bolaget under februari 2023 och att tillgänglig likviditet uppgick till drygt 36 miljoner kronor vid tidpunkten för offentliggörande av denna bokslutskommuniké. Detta innebär också säkrad likviditet fram till bidragsutbetalningen från Italien.

Midsummer accelererar arbetet med att finna en lämplig lokal för sin kommande svenska megafabrik som kan klara en årlig produktion på 20 MW initialt och 200 MW på sikt. Slutligt beslut om val av etableringsort väntas under det första halvåret 2023.

Bokslutskommunikén i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Bifogade filer

Q4 Midsummer 230224 Final2 (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!