Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma 2024

Det svenska solenergibolaget Midsummer höll sin årsstämma i Järfälla idag den 22 maj.

Stämman omvalde Robert Sjöström som styrelseledamot och styrelseordförande. Stämman omalde även ledamöterna Mikael Nicander, Christel Prinsén, Philip Gao, Lars-Ola Lundkvist och Jan Lombach samt valde Hans Waldaeus som ny styrelseledamot.

I övrigt fattade Midsummers stämma följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2023 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 

Ett årligt arvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter för verksamhetsåret 2024. Det är samma belopp som tidigare år. Philip Gao, Jan Lombach och Hans Waldaeus har i egenskap av större aktieägare förklarat sig avstå från styrelsearvode.

Årsstämman beslutade om en oförändrad policy för löner och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att välja PwC Sverige som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedning enligt de förslag som framgick av kallelsen.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!