Invitalia och Midsummer överens om slutliga villkor för italiensk satsning

Italiens statliga investeringsmyndighet Invitalia har kommit överens med det svenska solenergiföretaget Midsummer om de slutgiltiga villkoren för utbetalning av de bidrag som Midsummer tilldelats för sin satsning på storskalig tillverkning av tunnfilmssolceller i en ny fabrik i Bari, Italien.

De slutgiltiga avtalsvillkoren för stödet till Midsummers Barifabrik har nu godkänts av Invitalias styrelse. Midsummer kommer att få ett direkt stöd på cirka 22 miljoner euro (240 miljoner kronor) i form av bidrag för att starta tillverkning av lätta, diskreta och miljövänliga tunnfilmssolpaneler i Bari, Italien. Produktionskapaciteten vid den italienska fabriken blir 50 MW solceller per år.

Under de senaste tolv månaderna har Midsummer offentliggjort att man slutit överenskommelser med tre italienska aktörer inom tak- och byggmaterial om leverans av 75 MW solceller över fem år, och nyligen meddelade man att man tecknat ytterligare sex avsiktsförklaringar för leverans av 107 MW solceller till svenska och internationella branschaktörer. Under tiden har fabriken i Bari färdigställts och utrustats med maskiner från moderbolaget, personal har rekryterats m m.

I det slutliga kontraktet har projektet modifierats något för att ge ett större fokus på produktion av solceller och solpaneler med en något mindre budget för FoU-delen av projektet. Hela projektet beräknas nu bli en investering på cirka 57,5 miljoner euro (något mindre än det ursprungliga avtalet), varav Midsummer får cirka 38,2 procent i bidrag (högre än det ursprungliga avtalet som angav 35 procent). Bidragsbeloppet på cirka 22 miljoner euro (240 miljoner kronor) är i linje med tidigare kommunikation.

Efter undertecknande av det slutliga kontraktet kommer Midsummer att lämna in underlag för de kostnader som hittills uppkommit i projektet för den första bidragsutbetalningen från Invitalia. Efter mottagandet av Midsummers verifierade utgifter sker betalningarna normalt inom 60 dagar.

Invitalia är en statlig institution för investeringar och ekonomisk utveckling, som ägs av det italienska ekonomidepartementet. Invitalia strävar efter att öka Italiens ekonomiska tillväxt och fokuserar på strategiska sektorer för utveckling och arbete. Man har identifierat förnybar energi som en viktig sektor.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!