Midsummer DUO

Effektivare process, lägre klimatpåverkan

Midsummer DUO är ett nyckelfärdigt produktionssystem för masstillverkning av tunnfilmssolceller utan kadmium. Med en kompakt design ämnad för hög kapacitet, driftsäkerhet och överlägsen materialanvändning är Midsummer DUO oslagbar vid tillverkning av böjbara tunnfilmssolceller. Den effektiva processen resulterar i produkter med ett nästan 90 % lägre koldioxidavtryck än konventionella solpaneler. Som kund har du möjlighet att testa systemet och verifiera prestandan på Midsummers fabrik före leverans

Kostnadseffektiv teknik

Tack vare den unika processen erbjuder Midsummer en av de lägsta tillverkningskostnaderna för tunnfilmssolceller redan i småskalig produktion. Stålsubstraten på 156×156 mm passerar sekventiellt genom 25 separata processkammare. Här deponeras tunnfilmens olika skikt med en produktionstakt som resulterar i en färdig solcell var 20:e sekund.

Minimal risk för kontaminering

Midsummer DUO deponerar alla solcellers tunnfilmsskikt i en obruten vakuumkedja. Eftersom cellen inte behöver lämna vakuummiljön mellan processtegen minimeras risken för kontamination och därmed även kraven på det omgivande renrummet.

Spårbar produktion

Varje solcell har ett unikt ID vilket ger tillgång till en stor mängd processdata för varje enskild cell. Därigenom möjliggörs kontinuerlig kvalitetskontroll och processutveckling, vilket är en trygghet för kunden. Detta används med fördel i forskning, där alla process-avvikelser kan spåras till cellnivå.

Tech specs

Längd: 6,40 m

Bredd: 2,90 m

Höjd: 2,20 m

Vikt: Ca 8500kg

Output: 5MW per år

Substratstorlek: 156 x 156 mm

Effektbehov: 81kW

”Midsummer DUO är vårt flaggskepp. Den är kompakt och designad för optimal prestanda. Midsummer DUO är den enda maskinen i världen som kan massproducera böjbara CIGS-solceller på kommersiell basis.”

Maria Huttunen, Design Manager

Machinery

Kontakta oss för mer information om våra egentillverkade maskiner DUO och UNO som tillverkar tunnfilmssolceller. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.

Midsummer UNO

Midsommar UNO är den idealiska lösningen för en rad tunnfilmsforskningstillämpningar. Användargränssnittet gör att forskaren kan skapa komplexa testserier som körs obemannat och automatiskt, och där varje prov kan bearbetas med olika recept. En databas håller reda på alla processparametrar och länkar dem till proverna med streckkodade substrat.

Midsummer DUO

Midsummer DUO är ett färdigt produktionssystem för massproduktion av hållbara, flexibla och kadmiumfria tunnfilmssolceller (CIGS) med ett minimalt CO2-fotavtryck. Med en kompakt design som syftar till hög kapacitet, tillförlitlighet och utmärkt materialutnyttjande har det unika DUO-systemet blivit världens mest utbredda produktionssystem för flexibla tunnfilmssolceller.

Midsummer UNO

Midsommar UNO är den idealiska lösningen för en rad tunnfilmsforskningstillämpningar. Användargränssnittet gör att forskaren kan skapa komplexa testserier som körs obemannat och automatiskt, och där varje prov kan bearbetas med olika recept. En databas håller reda på alla processparametrar och länkar dem till proverna med streckkodade substrat.

Midsummer DUO

Midsummer DUO är ett färdigt produktionssystem för massproduktion av hållbara, flexibla och kadmiumfria tunnfilmssolceller (CIGS) med ett minimalt CO2-fotavtryck. Med en kompakt design som syftar till hög kapacitet, tillförlitlighet och utmärkt materialutnyttjande har det unika DUO-systemet blivit världens mest utbredda produktionssystem för flexibla tunnfilmssolceller.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!