Midsummers megafabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller kommer att ligga i Flen

Den svenska tillverkaren av tunnfilmssolceller Midsummer har valt sörmländska Flen som etableringsort för sin kommande s k megafabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller för den europeiska marknaden.

Fabriken, som EU beslutat att stödja finansiellt med cirka 32 miljoner euro, får en maximal produktionskapacitet på 200 MW tunnfilmssolceller av typen CIGS – tunna, lätta, flexibla och med låga klimatavtryck. Den väntas starta år 2026 och kommer vid full drift att sysselsätta cirka 200 personer.

– Det är glädjande att komma i hamn i diskussionerna med kommunen, likaledes hyresvärd. Vi hade ett flertal orter att välja mellan men Flen uppfyllde alla våra krav och önskemål om bl a ändamålsenliga lokaler, säker elförsörjning och i övrigt en etablerad lokal infrastruktur som är gynnsam för denna typ av produktion. Vi känner att vi har fått och kommer att få ett starkt stöd från kommunen för vår satsning. Flen är dessutom geografiskt väl beläget för transporter av insatsmaterial och färdiga produkter över Sverige och hela Europa, säger Eric Jaremalm, VD, Midsummer.

– Vi är glada över att kunna ha attraherat vad som kommer att bli Europas största fabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller. Satsningen kommer sätta Flen på kartan inom ett område – förnybar energi. Detta går helt i linje med den strategiska planen för kommunen och detta blir en av kommunens största arbetsplatser. En riktig vitamininjektion för det lokala näringslivet, säger Ann-Charlotte Munter, kommunstyrelsens ordförande i Flens kommun. 

Midsummer tar över lokalerna i september i år, givet att EU godkänner start av projektet som kallas DAWN med lokalisering av fabriken i denna lokal. Midsummer börjar då att anpassa lokalerna och installera maskinutrustning för en förväntad produktionsstart under år 2026. Den förväntas vara fullt utbyggd år 2028.

Midsummer kan idag som ensam aktör i Europa erbjuda certifierade solpaneler som är lätta, miljömässigt hållbara och som på ett diskret sätt kan integreras i fastigheten. Fokus ligger på att tillverka och paneler industritak som inte klarar vikten av traditionella kiselpaneler.

I den anrika och moderniserade lokalen på Drottninggatan i centrala Flen har det bedrivits industriell verksamhet sedan 1860-talet. Bland annat har Bolinder-Munktell tillverkat skördetröskor där innan det blev Volvos globala center för reparation av tunga motorer. Fastigheten äga av Flens kommun. Lokalen är väl anpassad för Midsummers verksamhet och lokaliseringen i Flens kommun med regionens industrihistoria erbjuder goda förutsättningar för att kunna rekrytera kompetent arbetskraft.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!