Midsummer ABs delårsrapport för det första kvartalet 2023

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2023. Koncernen uppvisar under det första kvartalet en nettoomsättning på 11 995 TSEK (10 505 TSEK) och ett rörelseresultat på -35 072 TSEK (55 727 TSEK).

Läs hela delårsrapporten i bifogad fil.

– Att vi ökar försäljningen med 14 procent från samma period förra året är mindre viktigt än de avgörande processer vi genomfört och genomför under kvartalet och hela året i syfte att dramatiskt skala upp vår produktion för att leverera stora mängder solpaneler till de aktörer vi slutit avsiktsförklaringar med, kommenterar Midsummers VD Sven Lindström.

– Starten av 2023 handlar för oss väldigt mycket om finansiering för att genomföra vår plan att bli Europas största leverantör av tunnfilmssolceller. Vi har förlängt vårt obligationslån, genomför just nu en stor företrädesemission och har fått en första utbetalning från Invitalia på 75 miljoner kronor för den nya fabriken i Bari.

Några väsentliga händelser under kvartalet och efter periodens utgång:

  • Bolaget levererade tre DUO-maskiner från Järfälla till Midsummer Italia i Bari, som därmed har fem av planerade elva maskiner installerade.
  • Som en följd av leveransen erhöll Midsummer Italia en första bidragsutbetalning på cirka 75 miljoner kronor från den italienska investeringsmyndigheten Invitalia. Resterande cirka 165 miljoner kronor förväntar sig företaget att få under 2024 när fabriken står helt klar med maximal produktionskapacitet.
  • Midsummer beslutar om en företrädesemission av units till ett belopp av cirka 278 miljoner kronor. Emissionslikviden stärker bolagets rörelsekapital samt möjliggör för uppskalning av produktion och försäljning.
  • Löptiden för det utestående gröna obligationslånet på 200 miljoner kronor förlängs med tre år.
  • Midsummer offentliggör medverkan i två internationella forskningsprojekt om utveckling av s k tandemsolceller: ett tillsammans med bl a University of New South Wales (UNSW) och tre av världens ledande kiseltillverkare för att utveckla en kisel-CIGS tandemsolcell med målet att nå 30 procents verkningsgrad, samt ett med University of California, Los Angeles (UCLA) som med bolagets DUO-maskin har lyckats utveckla en tandemsolcell av typen perovskit-CIGS med 24,9 procent verkningsgrad.

Delårsrapporten i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Bifogade filer

Midsummer Delår Q1 2023 (application/pdf)

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!