Fortsatt stort intresse för Midsummers solcellstak

Den svenska tillverkaren av solcellstak Midsummer ökar orderingången av sina diskreta och hållbara solcellstak med 26,5 procent under det första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Man har under kvartalet också skrivit ramavtal värda över en miljard kronor.

 
Orderingången inom affärsområdet Solcellstak under det första kvartalet i år uppgick till 12,5 miljoner kronor, en ökning med drygt 26 procent från samma period förra året. Faktureringen av solcellstak uppgick för kvartalet till 6,2 miljoner kronor, upp 77 procent jämfört med det första kvartalet 2021.

Midsummer tillverkar och installerar solcellstak av modellerna SLIM, WAVE och BOLD. Solcellstaken består av solpaneler som är tunna, lätta, diskreta och med minimala klimatavtryck jämfört med traditionella solpaneler.

Under perioden har Midsummer dessutom tecknat två ramavtal på sammanlagt 103,5 miljoner euro (cirka 1,07 miljarder kronor) med de italienska taktillverkarna Unimetal och PugliAsfalti. Leveranserna till dessa kunder kommer att ske från Midsummers italienska fabrik som väntas starta tillverkning i årsskiftet 22/23. Ramavtalen redovisas separat från orderingång fram tills att dessa ramordrar tilldelas specifika projekt.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:

Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solpanelerna består av CIGS-solceller och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Bifogade filer

Fortsatt stort intresse för Midsummers solcellstak (application/pdf)

Midsummer SLIM (image/jpeg)

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!