Vårt miljöansvar

Midsummer bedriver ett aktivt miljöarbete i samarbete med både kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter och strävar efter att både möta och överträffa förväntningar. Rådande lagkrav med avseende på verksamhetens miljöpåverkan uppfylls. Dessutom säkerställer Midsummer att även leverantörer arbetar aktivt för att samtliga standarder för kemikaliehantering och utsläpp ska nås.

Resursminskning inom hela värdekedjan

Ansvar i alla led

Ledningen ansvarar för utveckling och genomförande av miljöpolicys, processer och resultatmål. Miljöpolicyn kommuniceras i sin tur till alla anställda inom Midsummer. Det är varje medarbetares ansvar att följa de regler och riktlinjer som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöpolicyn är skapad med hänsyn till riktlinjer tagna från FN:s globala mål, FN:s Global Compact (FNGC) och International Labor Organization (ILO).

Berörd inköpare ansvarar för att miljöhänsyn tas med i inköpen för företaget. Vi bedriver endast affärer med företag som tar ett socialt och miljömässigt ansvar och följer Midsummer Code of Conduct, Supplier Code of Conduct och Miljöpolicy och Wastepolicy. Miljöpolicyn är skapad med hänsyn till riktlinjer tagna från FN:s globala mål, FN:s Global Compact (FNGS) och International Labour Organizanion (ILO).

Resursminskning inom hela värdekedjan

Ansvar i alla led

Ledningen ansvarar för utveckling och genomförande av miljöpolicys, processer och resultatmål. Miljöpolicyn kommuniceras i sin tur till alla anställda inom Midsummer. Det är varje medarbetares ansvar att följa de regler och riktlinjer som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöpolicyn är skapad med hänsyn till riktlinjer tagna från FN:s globala mål, FN:s Global Compact (FNGC) och International Labor Organization (ILO).

Berörd inköpare ansvarar för att miljöhänsyn tas med i inköpen för företaget. Vi bedriver endast affärer med företag som tar ett socialt och miljömässigt ansvar och följer Midsummer Code of Conduct, Supplier Code of Conduct och Miljöpolicy och Wastepolicy. Miljöpolicyn är skapad med hänsyn till riktlinjer tagna från FN:s globala mål, FN:s Global Compact (FNGS) och International Labour Organizanion (ILO).

Midsummers riktlinjer

Syftet med våra interna miljömål och arbetet kring FN:s globala mål är att för kommande generationer skapa goda förutsättningar för ett samhälle med reducerade miljöproblem.  I enlighet med affärsmålen måste vi aktivt minska vår negativa miljöpåverkan vilket vi gör genom följande riktlinjer.

01

Att vara pionjär

Midsummer strävar efter att vara en pionjär i omvandlingen av den nuvarande energimixen till en förnybar energimix. Midsummer vill även inspirera andra organisationer att göra detsamma. 

02

Att återvinna

Midsummer försöker i största mån använda återvinningsbara material när det är möjligt samt reducera resursanvändning av icke förnybara resurser.

03

Att reducera växthusgasutsläpp

Midsummer strävar efter att reducera växthusgasutsläpp från alla delar av värdekedjan.

04

Att ställa höga krav på leverantörer

Midsummer väljer leverantörer och partners baserat på både miljö, kvalitet och sociala aspekter. Vi ställer också höga krav på att våra leverantörer ska följa givna riktlinjer. 

05

Att välja miljövänliga alternativ

Midsummer använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ i första hand. Våra produkter uppfyller kraven för ROHS, läs mer här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
info@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!