Midsummer – det bästa alternativet för miljövänlig el

Även om solenergi är ett förnybart energislag så kan tillverkning av solceller vara väldigt energikrävande. Vid val av solpaneler är det därför viktigt att ta hänsyn till produktens hela livscykel för att få en så miljövänlig elproduktion som möjligt.

För en klimatmedveten person är det självklart att välja ett energislag med minsta möjliga koldioxidavtryck. I det valet är en produkts livscykel lika viktig som resultatet av att produkten används. I livscykeln beräknas produktens totala klimatpåverkan, det vill säga materialval, produktionsprocess, drift, transporter m.m. Solcellers elproduktion i sig ger inte några koldioxidutsläpp, men däremot kan tillverkningen av dem vara väldigt energikrävande. Dock är det tämligen lite energi som går åt vid tillverkningsprocessen om man ställer det i relation till hur mycket energi som solpanelerna sedan betalar tillbaka, med en livslängd på minst 25 år.

TUNNA OCH FLEXIBLA SOLCELLER

Midsummers flexibla CIGS-solceller är så kallade tunnfilmssolceller med ett extremt tunt ljusabsorberande skikt, vilket gör att solcellerna bara är 2 mm tjocka. Det medför en kraftig minskning av materialkonsumtionen jämfört med traditionella solpaneler som är gjorda av tunga glas- eller aluminiummaterial. Med en låg energiförbrukning blir dessutom produktionsprocessen snabbare. De tunna solpanelerna från Midsummer är nästintill osynliga och kan monteras på plåttak, takpannor, papp- och membrantak. På så sätt tillverkas elen direkt på den byggnad där den skall användas.

Midsummers solpaneler lämnar koldioxidavtryck som är ca en tiondel så stort som traditionella kiselbaserade solpaneler från Kina.

Lokalt producerade solceller

För Midsummer är miljöaspekterna något som genomsyrar hela verksamheten. All produktion sker i Järfälla utanför Stockholm i Midsummers egen anläggning som enbart drivs av förnybar energi. Det innebär betydligt kortare transportsträckor och högre andel förnybar energi som används i produktionsprocessen jämfört med de kiselpaneler som produceras i Kina, ett land som är jordens största konsument av kolkraft. Genom bland annat sin lokala produktion har Midsummer lyckats minska miljöpåverkan med nästan 90 procent jämfört med traditionella solpaneler. För att kunna erbjuda även de europeiska kunderna lokalt producerade solpaneler siktar Midsummer nu på att expandera med fler anläggningar runtom i Europa.

Bidrar till social hållbarhet

God tillgång till ren, billig energi kan lösa många problem som världen står inför, men det kan också bidra till att skapa lokala arbetsmöjligheter och bättre välfärd. Midsummers lokala tillverkning medför inte bara hög kvalitet på produkterna och bra support, utan skapar också arbetstillfällen som ger trygghet för människor som bor i området.

Solcellernas miljöpåverkan

Rapporten (Life Cycle Assessment, LCA, of Midsummer’s Lightweight CIGS Solar Panels) presenterar det samlade miljöavtrycket från 1kWh elektricitet producerad med Midsummers solceller ur ett livscykelperspektiv. Syftet är att förstå vilken miljöpåverkan Midsummers solpaneler har och att fortsätta utveckla metoder som förbättrar produkten och processen. Studien följer ISO14041-standard och är verifierad av tredje part. Studien utfördes av miljökonsultbolaget Miljögiraff AB på beställning av Midsummer AB.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler nyheter

10 anledningar att investera i solenergi
Vi går mot en varmare årstid och det är nog inte bara vi på Midsummer som längtar efter solens varma strålar mot ansiktet. Solen har inte bara en positiv inverkan på vårt mående, utan är även en fantastisk naturtillgång som producerar en enorm mängd förnybar energi. Dessvärre kommer enbart en procent av den globala energikonsumtionen från solen. Vi är övertygad om att framtiden drivs av solenergi – och vi vill att just du ska bli lika övertygad. Vi får många frågor om solpaneler och solenergi, därför har vi listat 10 självklara anledningar varför du ska investera i solenergi.
Det gröna avdraget
Från den 1 januari 2021 börjar det gröna avdraget att gälla och kommer att ersätta det tidigare solcells- och ladda-hemma stödet. Skatteavdraget kan användas av privatpersoner som installerar så kallad grön teknik. Avsikten är att motivera fler att välja att investera i klimatsmarta alternativ eftersom klimatsmat och hållbart länge varit ett dyrare alternativ.
Mindre risk för skuggningsproblematik med bypassdioder
För att inte förlora effekt om delar av taket ligger i skugga eller täcks av löv är solpaneler konstruerade på olika sätt för att hantera skuggning. Midsummer har löst det att placera en bypassdiod mellan varje solcell, vilket gör att anläggningen blir mer tolerant mot skuggning.
Installera Midsummers solpaneler utan att påverka takets tätskikt
Montage och installation av traditionella solceller innebär ibland att det är nödvändigt att borra hål genom takets tätskikt, vilken kan medföra en risk för fukt- och vattenskador. Med Midsummers solpaneler på ditt tak får du en trygg och säker lösning som håller tätskiktet intakt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 07.00-18.00
roofs@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Följ oss