Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Midsummer AB (publ)

Valberedningen i Midsummer AB (publ), org. nr. 556665-7838 (”Midsummer”), lämnar följande förslag till beslut på den årsstämma som hålls den 22 maj 2024.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut på årsstämman:
 
a) Förslag till stämmoordförande
Jan Lombach föreslås till ordförande på årsstämman.

b) Förslag till styrelse
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med omval av Robert Sjöström, ordförande, Philip Gao, Jan Lombach, Lars-Ola Lundkvist, Mikael Nicander och Christel Prinsén samt nyval av Hans Waldaeus.
 
c) Förslag till styrelsearvoden 
Oförändrat arvode om 400.000 kr till ordföranden samt 250.000 kr till övriga ledamöter. Philip Gao, Jan Lombach och Hans Waldaeus har i egenskap av större aktieägare förklarat sig villiga att avstå från styrelsearvode.

d) Förslag till revisor
Omval av KPMG AB. 

e) Förslag till arvode för bolagets revisor
Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Kallelse till årsstämman publicerades på Midsummers hemsida, Post och Inrikes Tidningar samt annons i Dagens Industri den 22 april.

Stockholm i april 2024
Midsummer AB (publ)
Valberedningen

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!