Solenergiföretaget Midsummer ABs delårsrapport januari – juni 2018

Solenergiföretaget Midsummer AB (PUBL) presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari – juni 2018. Företagets första halvår 2018 visar på en rekordstor orderingång på 153 miljoner kronor och ett starkt resultat. Organisationen har växt från cirka 45 stycken anställda till cirka 75 stycken under det första halvåret 2018.

Midsummers intäkter det första halvåret 2018 uppgick till ca 103 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på drygt 19 miljoner kronor. Eftersom 2018 är det första året som Midsummer tar fram en halvårsrapport så finns det inga jämförbara siffror för det första halvåret 2017. För hela 2017 var Midsummers intäkter 115 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 25 miljoner kronor.

– Efterfrågan på vår utrustning för produktion av tunnfilmssolceller ökar globalt och Midsummer har haft en bra start på 2018 med en rekordstor orderingång samt ett starkt resultat. Vi har expanderat vår organisation och jag är stolt över att våra nya anställda så snabbt kommit in i sina nya roller. Vi har i år anställt över 30 nya medarbetare, de flesta ingenjörer, och vi fortsätter denna expansion även under andra halvåret om än i lite lägre takt, säger Sven Lindström, VD för Midsummer AB.

Delårsrapporten för första halvåret 2018 visar bland annat följande viktiga händelser under perioden:

  • Nettoomsättningen för halvåret blev 103 257 TSEK, vilket kan jämföras med nettoomsättningen på 115 009 TSEK för helåret 2017.
  • Rörelseresultatet för halvåret blev 19 450 TSEK, vilket kan jämföras med 25 002 TSEK för helåret 2017.
  • Orderingången för halvåret var 153 254 TSEK, och orderboken den 30:e juni var på 67 470 TSEK.
  • Midsummer genomförde en nyemission på ca 100 MSEK som övertecknades mer än 400 procent, i samband med att Midsummers aktier började handlas på Nasdaq First North Stockholm den 21 juni 2018.
  • Midsummers flexibla solcellsmoduler har klarat UL-certifiering1 med den högsta brandklassningen i USA, vilket innebär att de kan installeras på industritak i de områden i Kalifornien som är klassade som högriskområden för skogsbränder.
  • Ny uppdaterad hemsida, där potentiella kunder själva kan räkna på vad en installation av Midsummers nya byggnadsintegrerade solcellstak "Clix by Midsummer" kan ge i genererade kWh/år.
  • Antalet anställda har ökat från ca 45 personer vid årsskiftet till ca 75 personer den sista juni 2018.

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 väntas offentliggöras den 16 november.

Inbjudan presentation av delårsrapport samt rundvandring på fabrik
Idag kl. 14.00 – 15.00 bjuder Midsummer AB in investerare och representanter för media till en presentation av delårsrapport samt efterföljande rundvandring i fabriken i Järfälla utanför Stockholm.

Datum: 31 augusti 2018
Tid: 14.00 – 15.00
Plats: Midsummer AB, Elektronikhöjden 6, Järfälla

Vänligen anmäl ditt deltagande på Midsummers webbsida.

För bilder, vänligen besökhttps://midsummer.se/press/media-gallery 

31 augusti 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se 
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV).

Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se 

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (PUBL) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CET den 31 augusti 2018.

Bifogade filer

Hela rapporten (PDF) (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!