Ny analys av Midsummer: aktien värd 5,60 – 6,00 kronor

Analysavdelningen Penser Access, en del av Erik Penser Bank, publicerar idag en analys av solenergiföretaget Midsummer i vilken aktien ges ett nytt motiverat värde på 5,60 – 6,00 kronor.

In dagsfärsk aktieanalys av solenergibolaget Midsummer, gjord av Penser Access, menar Penser att Midsummeraktien har ett nytt motiverat värde på 5,60-6,00 kronor.

”Den nyss avslutade nyemissionen, som innebär att bolaget tillförs 180 miljoner kronor före emissionskostnader, får anses vara ett styrketecken i dagens svåra finansieringsklimat för mindre bolag med stora kapitalbehov”, menar Penser Access och skriver vidare att "en investering i Midsummer-aktien är fortsatt förenat med en hög risk, men samtidigt med en väsentlig potential om bolaget lyckas med sin expansion."

Läs hela analysen här. Den är en s k uppdragsanalys gjord på begäran av Midsummer.

Carlsquare: 5,30 kr per aktie

Även investeringsbanken Carlsquare, verksamt inom corporate finance och aktieanalys, har nyligen gjort en analys av Midsummer enligt vilken aktien har ett motiverat värde på 5,30 kronor.

Midsummer är väl positionerat på en het marknad och med expansionsplaner för att möta efterfrågan. Företaget har ett konkurrenskraftigt produktalternativ gentemot andra aktörer i branschen och äger värdekedjan”, konstaterar Carlsquare. Man anser att den långsiktiga potentialen i aktien är intakt trots den senaste tidens turbulens och att den nyligen genomförda emissionen skett till ”en attraktiv värdering” och att aktien har ett motiverat värde på 5,30 kronor.

Läs hela analysen här. Den är en s k uppdragsanalys gjord på begäran av Midsummer.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!