Midsummers VD kommenterar artiklar i Dagens Industri

Affärstidningen Dagens Industri publicerar idag två artiklar som bl a ifrågasätter innehållet i de dussinet avsiktsförklaringar, s k offtakeavtal, som bolaget tecknat det senaste året.

Vi har under en tid haft en dialog med tidningens reporter under vilken vi mycket tydligt och utförligt beskrivit avtalen så långt vi kunnat och kraftigt bemött hans anonyma källor att de skulle vara ”luftslott”, substanslösa eller omöjliga att leverera på. Dock har vi inte nått fram och därav denna kommentar.

Fakta är att vi slutit flera avsiktsförklaringar om framtida leveranser av mycket stora volymer solpaneler så snart vi har den produktionskapacitet som krävs. Avtalen är skrivna med seriösa och ledande svenska och internationella solcellsinstallatörer, takmaterialstillverkare och hustillverkare.

Det finns inget i avtalen som är ”luft” eller misstänkt på något vis. De är detaljerade med avseende på levererade volymer, priser och leveranstider. Vi kommer att klara att leverera de volymer som efterfrågas med en fördubbling av produktionskapaciteten i Järfälla, en ny fabrik i Bari, Italien samt planerna på ännu en ny större fabrik (i Sverige). Självfallet krävs finansiering för främst den nya fabriken i Sverige och detta arbete pågår.

Vi har löpande kommunicerat detta genom pressmeddelanden bl a här och här.

Dessa ledande branschaktörer är mycket angelägna om att kunna erbjuda våra produkter till sina respektive kunder på en marknad som växer snabbt och är närmast omättlig. Vi har redan avsättning för framtida produktion. När de nya fabrikerna producerar paneler blir vi Europas ledande tillverkare av tunnfilmspaneler av typen CIGS, paneler som ger estetiskt attraktiva tunna solcellstak med en tiondel så låga klimatavtryck som kiselpaneler. Vi har hundratals nöjda kunder som kan intyga det.

DIs reporter väljer genomgående, för att få en så skarp vinkel som möjligt, bort all fakta som vi förmedlat som inte bekräftar de rykten, påståenden och rena osanningar han fått från sina ”källor” – källor som inte har någon insikt i våra avtal utan bara spekulerar och i värsta fall med motiv att skada en konkurrent. Det är möjligen så medielogiken fungerar i dagens klicksamhälle men jag anser att det är ohederligt.

DI hävdar också att det skett en ”massflykt” av kompetens från Midsummer med hänvisning till bl a ett pressmeddelande från 2021 där vi presenterade fem nya medarbetare varav fyra sedan dess slutat. Midsummer valde att inte förlänga provanställningarna med de fyra som lämnade (ingen av dem var en ledande befattningshavare). Det baserade sig således inte på något missnöje från deras sida.

Tidningen ignorerar däremot de tre pressmeddelanden som därefter skickats om rekrytering av inte mindre än fem personer på ledande befattningar, bl a ny försäljningschef, ny ekonomichef och ny affärsutvecklingschef. Samtliga dessa personer arbetar idag tillsammans med övrig ledning, styrelse och personal, varav många arbetat på Midsummer i decennier, med att göra företaget till en ännu mer framgångsrik svensk tillverkare av solceller.

Vi har i Sverige chansen att bygga en stor industri inom förnybar energi. Vi har allt: tekniken, kompetensen, marknadens efterfrågan och i vårt fall även beprövade produkter. Självfallet kan sådana snabba processer drabbas av växtvärk och man må ha vilka åsikter man vill om våra och branschens framtidsutsikter men jag bemöter med kraft de insinuanta påståenden och felaktigheter DIs artiklar bygger på.

Sven Lindström
Medgrundare och verkställande direktör
Midsummer
Midsummer – Diskreta svensktillverkade solcellstak

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!