Midsummers valberedning inför bolagets årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Midsummers årsstämma 2024 har utsetts. Årsstämman avses hållas i Järfälla den 22 maj 2024.

Valberedningen har utsetts i samråd med de fem till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden per den 31 december 2023 och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens består av Philip Gao, som representerar eget och närståendes innehav, Hans Waldaeus, utsedd av H Waldaeus AB, Maria Rengefors, utsedd av Nordea, Jan Lombach, som representerar eget innehav och även är valberedningens ordförande, Pär-Ola Gustavsson som representant för Jörgen Persson inkl bolag, samt med styrelsens ordförande Robert Sjöström som adjungerad ledamot.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman 2024 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer och arvode för revisorer, samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Midsummer AB (publ)
Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Eller per e-post till: valberedningen@midsummer.se

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 10 april 2024.

Valberedningens förslag avses komma att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!