Midsummers delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Midsummer AB presenterar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Midsummer uppvisar under niomånadersperioden en nettoomsättning på 65 988 TSEK. Bolaget har under det tredje kvartalet gjort organisationsomställningar för ökat affärsfokus på solpaneler. Därtill lanserade företaget sina byggnadsintegrerade solpaneler på den Iberiska halvön, presenterade nya teknologin PowerMesh Technology samt startade dotterbolag i Italien.

Nettoomsättningen för koncernen för de tre första kvartalen 2020 blev 65 988 TSEK (155 630 TSEK för de tre första kvartalen 2019). Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2020 var 3 477 TSEK (22 274 TSEK för det tredje kvartalet 2019). Rörelseresultatet för koncernen för de nio första månaderna 2020 blev -41 117 TSEK (-7 082 TSEK för januari – september 2019). För det tredje kvartalet 2020 blev rörelseresultatet -32 839 TSEK (-18 065 TSEK för det tredje kvartalet 2019).

Midsummers VD Sven Lindström kommenterar:
”Nu lägger vi om vårt affärsfokus från att ha varit ett renodlat industribolag som utvecklar och säljer maskiner för solcellstillverkning till att bli ett konsumentvarumärke med tillverkning och försäljning av solpaneler.

Det tredje kvartalet banade väg till denna förändring genom omfattande strategiarbete och omorganisation inom bolaget. Vi har minskat personalstyrkan med 20 personer, samtidigt som vi gör nya satsningar med investeringar och rekryteringar som ligger i linje med vår nya affärsstrategi.

Övertecknad nyemission
För att stödja vår expansion och utveckling genomfördes kapitalanskaffning i form av nyemission om cirka 250 miljoner kronor. Emissionen blev övertecknad och vi har stort stöd från befintliga institutioner och nya aktiva ägare. Intresset var också stort hos småsparare.

Därtill lämnar vi även i dagarna in ansökan om etableringsstöd till Invitalia, italienska myndigheten för internationella etableringar i Italien.

Tack vare detta kan vi nu vara extra långsiktiga och investera för att bygga marknaden.

Uppskalning
Världen är just nu mitt i den värsta pandemin på 100 år. Samtidigt ser vi ett allt större fokus på klimatåtgärder runt hela världen. Det här är två globala trender som talar till vår fördel. Vi spenderar allt mer tid hemma och investerar i våra boenden. Det är också en uppåtgående trend att vara självförsörjande och oberoende, inte bara lokalt utan även nationellt och inom EU, USA med flera större regioner.

Midsummer erbjuder diskret designade solpaneler för alla tak. Solpanelerna produceras i Sverige med 90 procent mindre koldioxidavtryck än konventionella solpaneler. Nyckeln till detta är vår egenutvecklade produktionsutrustning som är marknadsledande inom tunnfilmssolceller. Nu siktar vi fullt ut på egen försäljning av solpaneler och uppskalning av den egna produktionen. I planerna för de närmaste åren ligger både uppskalning av solpanelsproduktionen i fabriken i Järfälla, samt en storskalig tillverkning i egen ny fabrik i Bari, i södra Italien. Vi förvärvade en fabrikslokal förra veckan.

Ny Marknad
Vår marknad med byggnadsintegrerade solpaneler (BIPV) är en helt ny marknad som många ser som en nisch. Vi ska se till att den nischen blir till norm. Det kommer att ta tid, precis såsom det gjort för elbilen att ta sig in på marknaden men när kunderna inser fördelarna med vår teknologi, med bland annat marknadens minsta koldioxidavtryck, är jag övertygad om att valet blir lätt.

Solpaneler är helt rätt i tiden
Våra solpaneler ligger helt rätt i tiden. Detta märks även på orderingångarna för våra solpaneler SLIM, WAVE och BOLD. Den digitala marknadsföringen genererar många leads och våra sociala mediekampanjer under hösten har varit lyckade med många nya förfrågningar som resultat.

Under hösten mottog vi även vår största order någonsin av Midsummer BOLD. I april kommer den installationen att färdigställas och då pryda ett tak på en industrifastighet. Något Midsummer BOLD passar alldeles utmärkt till.

Med det sagt fortsätter omsättningen på området solpaneler att öka och flertalet nya installationer har färdigställts under den gångna perioden”.


Viktiga händelser juli – september 2020:

– Midsummer lanserar PowerMesh Technology.
– Midsummer ställer om fokus från maskintillverkning till produktion och försäljning av solpaneler. Detta medför förändringar i organisationen med kommersialisering av bolaget och expansion i Europa.
– Midsummer startar dotterbolag i Italien – Midsummer Italia.
– Midsummer beslutar om riktad och fullt garanterad företrädesemission.Totalt ger emissionerna cirka 250 MSEK efter emissionskostnader och görs inför en europeisk expansion.
Midsummer och Rollgum tecknar samarbetsavtal för att erbjuda tak med integrerade solpaneler till kommersiella kunder i Spanien, Portugal och Andorra.


Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet på Midsummers IR-sida under Finansiella Rapporter.

 

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 24 november 2020.
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!