Midsummer undersöker möjligheterna att ta in ytterligare kapital i form av en konvertibel obligation

Midsummers styrelse har utsett DNB Markets till exklusiv finansiell rådgivare för att undersöka möjligheterna att anskaffa ytterligare kapital genom en emission av konvertibla obligationer (”emissionen”), vilket tidigast avses ske under det fjärde kvartalet 2022.

En eventuell likvid avses användas dels för att lösa in bolagets utestående SEK 200 miljoner seniora icke-säkerställda gröna obligationer (ISIN: SE0012455772) som förfaller i april 2023, dels för att ytterligare utöka bolagets produktionskapacitet och tillväxt. Om styrelsen beslutar att gå vidare med emissionen kommer den, liksom en eventuell nyemission av aktier, att vara föremål för aktieägarnas godkännande.

Utöver denna möjliga emission av konvertibla obligationer har Midsummer tidigare beslutat att se över sin kapitalstruktur och att anordna möten med industriella och/eller strategiska investerare avseende en eventuell nyemission av aktier under fjärde kvartalet 2022, i syfte att utöka sin produktionskapacitet och rörelsekapital för bolagets anläggning i Järfälla.

I ett första steg eftersträvas en utbyggd kapacitet för årlig produktion av solceller motsvarande cirka 20 MW, med möjlig uppskalning till 200 MW, vid en ny fabrik i Sverige. Det långsiktiga målet är att producera minst 1000 MW solceller år 2030 och man har nyligen slutit avsiktsförklaringar för 107 MW produktion med sex svenska och internationella aktörer inom tak, fastigheter och solcellsinstallationer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler. Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!