Midsummer undersöker möjligheterna att emittera gröna obligationer i syfte att accelerera tillväxten och försäljningen av sina innovativa solenergiprodukter

[Stockholm, Sverige, 26 mars, 2019.] För att möta den ökande efterfrågan från huvudsakligen den amerikanska marknaden undersöker Midsummer AB (https://midsummer.se/) (publ) ("Midsummer"), det snabbväxande ledande svenska solenergibolaget, möjligheterna att emittera icke säkerställda gröna obligationer om upp till 500 MSEK [53.8 MUSD; 47.6 MEUR] och publicerar sitt Gröna Ramverk (https://midsummer.se/ir/green-bond/). Emissionslikviden kommer att nyttjas för investeringar i en utökad produktionskapacitet för DUO-maskiner, utökade investeringar i forskning och utveckling samt för att stärka bolagets försäljningskanaler mot slutkund.

Det ledande svenska solenergiteknikbolaget Midsummer rapporterade en omsättning om 244 MSEK och ett EBITDA om 57 MSEK för 2018. Försäljningstillväxten för perioden 2014-2018 (CAGR) uppgick till 97 procent. Under 2018 erhöll Midsummer kundorder om 265 MSEK. Den starka marknadsutvecklingen under 2018 var primärt driven av en ökad efterfrågan för Midsummers innovativa produkter på den amerikanska marknaden.

För att kapitalisera på den starka utvecklingen har Midsummer mandaterat DNB Markets och Nordea som finansiella rådgivare och arrangörer för en potentiell fyraårig, SEK denominerad, senior icke säkerställd grön obligationsemission. Den gröna obligationen kommer att ha ett ramverk om 500 MSEK. Nettolikviden från emission kommer att nyttjas i enlighet med det gröna ramverket daterat den 22 mars 2019, inklusive (i) produktion och distribution av solcellspaneler och solceller, (ii) produktion tillverkningsutrustning för solcellspaneler och (iii) forskning och utveckling av solcellspaneler, solceller och tillverkningsutrustning för solcellspaneler och solceller. För att konfirmera att det gröna ramverket är i linje med 2018 års upplaga av 'ICMA Green Bond Guidelines' har Midsummer engagerat Sustainalytics att tillhandahålla en 'Second Party Opinion'. DNB Markets och Nordea har agerat rådgivare för ramverket.

Omfattande global potential för byggnadsintegrerade solceller

– Midsummer är den ledande aktören för utveckling och utbud av energieffektiva tunnfilmssolceller som är idealt anpassade för den starkt växande marknaden för urbana byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Taget i beaktande den kraftigt ökande efterfrågan för våra lösningar och den alltjämt starka globala potentialen för BIPV, önskar vi att accelerera vår produktionskapacitet, försäljningskanaler och tillväxt i syfte att snabbare och i en större skala möjliggöra installation av stora volymer av flexibla solcellspaneler i de av oss utvalda marknaderna, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

– Detta innebär en vidareutveckling av vår affärsmodell från att huvudsakligen ha inkluderat försäljning av produktionsutrustning till att också inkludera en signifikant utökad egen produktion av solcellspaneler för slutkunden samt etablerandet av ett nätverk av kontraktstillverkare.

Midsummers DUO-system har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla tunnfilmssolceller i världen. Midsummer är idag ledande i världen om att kunna producera lätta, böjbara och robusta solpaneler med hög energieffektivitet.

För bilder på CIGS tunnfilmssolceller och Midsummers tillverkningsutrustning, vänligen besök https://midsummer.se/press/media-gallery eller kontakta Mr Lindström.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 26 mars 2019

Bifogade filer

Pressmeddelande (PDF) (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!