Midsummer tecknar exklusivt samarbetsavtal med asiatisk tillverkare av tunnfilmssolpaneler

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har inlett ett samarbete med den kinesiska tillverkaren av tunnfilmssolpaneler Kaisheng New Energy Technology. Kaisheng kommer att producera tunnfilmspaneler för solcellstak för Midsummer baserat på Midsummers certifieringar och kvalitetssäkring, och Midsummer kommer att ha exklusiva rättigheter att sälja dessa paneler för solcellstak i Europa. "De kommer att fungera som ett komplement till våra andra produktlinjer och bidra till att utöka vår marknad", säger Midsummers VD Eric Jaremalm.

Midsummer har tecknat ett OEM-avtal med Kaisheng för produktion av tunnfilmssolpaneler, baserat på en liknande men något annorlunda teknologi för tillverkning av CIGS-tunnfilmssolceller som Midsummer har utvecklat och med Midsommars certifieringar och kvalitetssäkring. Midsummer kommer att ha exklusivitet till den europeiska takmarknaden för dessa paneler.

– Samarbetet ger flera fördelar för Midsummer och Kaisheng; Vi kan förse våra kunder med produkter även i tider av produktionsbegränsningar i våra egna europeiska fabriker. Vi kan ta oss an en ny marknad som är mer priskänslig. Och vi får värdefulla insikter om en lite annorlunda tunnfilmsteknologi, säger Eric Jaremalm, VD, Midsummer.

– Vi ser det här som ett långsiktigt strategiskt samarbete som kan ha en positiv inverkan på vår verksamhet och utveckling långt in i framtiden. På kort sikt kommer det att göra det möjligt för oss att skala upp snabbare och bearbeta ett priskänsligt segment av den enorma europeiska marknaden; Asiatiska paneler har fortfarande en gynnsam behandling av EU när det gäller tullar etc och har en prisfördel jämfört med europeiska produkter som vissa kunder värdesätter.

Den nya produkten kommer att marknadsföras i Europa som BOLD S. Den är lik Midsummers egen modell BOLD, en panel speciellt utvecklad för svaga och stora platta eller svagt lutande tak på främst kommersiella och industriella byggnader.

De två parterna kommer gemensamt att utveckla vissa teknik och materialområden för att ytterligare förbättra produktens funktionalitet och produktionskostnad.

– Vi har ambitionen att expandera tunnfilmsmarknaden i Europa tillsammans med Kaisheng, särskilt i segmentet svagare industriella tak som är en enormt stor marknad som inte kan betjänas av kiselpaneler då dessa är för tunga i motsats till våra tunnfilmsprodukter, avslutar Eric Jaremalm.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!